پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

راهنمای دانشجو

فیلم آموزش نحوه کار باسیستم ویژه دانشجویان

 


فیلم آموزشی
فیلم آموزش ثبت نمره توسط استاد

 


پشتیبانی


5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0