پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

استاد گرانقدر،کارمند گرامی و دانشجوی ارجمند

لطفاً لیست کتاب های مورد نیاز خود را که در کتابخانه دانشگاه موجود نمی باشد

جهت قرار گرفتن در لیست خرید سال 1400 ، از طریق فرم زیر ارسال نمایید.

با تشکر

معاونت پژوهش و فناوری واحد
 


   نام :  
   نام خانوادگی :  
   سمت :  
  مقطع تحصیلی یا تدریسی شما :  
   نام کتاب:  
   مؤلف :  
   مترجم :  
   انتشارات :  
   تاریخ چاپ :  
   تاریخ ثبت درخواست :  1400/07/05
  ثبت کتاب

5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0