مراحل ثبت نام

مراحل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

 

1.    ثبت اینترنتی مدارک(آپلود): مراجعه به سایت http:/edu.iaurafsanjan.ac.ir  قسمت ثبت نام دانشجویان جدید الورود.

(انتشارات و سایت دانشگاه واقع در طبقه همکفدانشکده فنی  جهت اسکن مدارک و انجام مراحل ثبت نام آماده خدمت رسانی می باشد.)

(مدارک مورد نیاز: اصل شناسنامه ،کارت ملی ، مدرک تحصیلی ، عکس و مدارک نظام وظیفه)

 

2. دریافت سند پذیرش:--  دانشکده فنی طبقه اول آقای نصیری ، طبقه همکف آقای  اندرخورد اتاق 433

 

3.     تایید مدارک ارسالی از وبسایت:مراجعه به کارشناس ثبت نام و  تایید مدارک--دانشکده فنی اداره  آموزش (طبقه اول)

 

4.      تاییدیه تحصیلی: مراجعه دانشجویان مقطع کارشناسی و کاردانی پیوسته و ناپیوسته به دبیرخانه جهت درخواست تاییدیه تحصیلی--  دانشکده فنی طبقه اول دبیرخانه

 

5.     نظام وظیفه و ثبت اثر انگشت:مراجعه کلیه دانشجویان جهت ثبت اثر انگشت و دانشجویان پسر جهت تعیین وضعیت نظام وظیفه

و در صورت لزوم اخذ نامه جهت درخواست معافیت تحصیلی--  مسجد دانشگاه

 

6.     دریافت اصل مدارک: دریافت اصل مدارک و انتقال به سیستم سیدا-- اداره آموزش (دانشکده فنی طبقه اول )

 

   7.     شهریه: مراجعه به حسابداری جهت تعیین شهریه و پرداخت آن --دانشکده فنی طبقه اول اتاق 422

 

8.     انتخاب واحد: مراجعه به پرتال دانشگاه به آدرسhttp://edu.iaurafsanjan.ac.ir   

امور آموزشی انتخاب واحد

 

   تذکر مهم : به منظور آگاهی از دروس دوره و شرایط اخذ آنها ، حتما چارت درسی خود را از وبسایت فوق دریافت نموده و

جهت جلوگیری از هرگونه مشکل ، حتما بر اساس آرایش درسی موجود در چارت درسی هر ترم انتخاب واحد نمایید.

 

توضیحات:  در صورت نیاز به راهنمایی به مدیر گروه مربوط و یا  به اداره آموزش و کارشناسان رشته مربوط مراجعه نمایید.

 

*خانم کوچکی          : کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق و علوم تربیتی و روانشناسی                                          تلفن : 31313026

 *آقای آخوندی        : کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق و علوم تربیتی و روانشناسی                                          تلفن: 31313028

 *آقای هاشمی           : حسابداری ،کشاورزی ، بیماری شناسی ، مکانیک خودرو   ، معدن ،  صنایع غذایی               تلفن: 31313024

*خانم قاسمی            : معماری ، نقشه بردای و کامپیوتر                                                                                          تلفن: 31313025

*جمیله حسن شاهی  : مدیریت ،  تربیت بدنی   ، برق                                                                                              تلفن :31313023

*طیبه رنجبر              :  دکتری( حقوق ، مدیریت ، روابط بین الملل)                                                                      تلفن :31313069

*دکتر ابراهیم انوشه  :    مدیر آموزش                                                                                                                    تلفن :31313021

*حسن بمانی             : مسئول امتحانات و ثبت نام                                                                                                   تلفن :31313031

*علی باقری زاده  : معاونت آموزش و پژوهشی


آدرس

 

رفسنجان-بلوار ولایت 
کد پستی: 7718184483   
تلفن:31313000  
نمابر: 34356649

 

 

 


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0