• ساعت : ۱۰:۵۶:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ 
  • تعداد بازدید : 835
درس وصیت نامه امام خمینی (ره)
کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد، در صورتی که قبلا در س وصیت نامه حضرت امام (ره) را نگذرانده باشند، باید در دوره تحصیلی جاری این درس را اخذ نموده و نمره قبولی را به دست آورند. (نمره قبولی جهت مقاطع کاردانی و کارشناسی 10 و در مقطع کارشناسی ارشد 12 می باشد)

کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد، در صورتی که قبلا در س وصیت نامه حضرت امام (ره) را نگذرانده باشند، باید در دوره تحصیلی جاری این درس را اخذ نموده و نمره قبولی را به دست آورند.
(نمره قبولی جهت مقاطع کاردانی و کارشناسی 10 و در مقطع کارشناسی ارشد 12 می باشد)

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.10.0
    V5.7.10.0