پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

 

 

نام ونام خانوادگی : امان الله علیمرادی               رتبه علمی : استادیار

 

مدرک تحصیلی :دکتری                        تلفن : 31313010

 

 

 

 

 


 


5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0