پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


اخبار
اطلاعیه مصاحبه دکتری
بازدید دکتر فداکار معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی از واحد رفسنجان
دکتر مژگان مسعودی مدیر گروه رشته شیمی کاربردی واحد رفسنجان توضیحات کوتاهی درباره این رشته و فعا ...
مراسم غبار روبی مرقد شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان
جزییات و نحوه مصاحبه دوره دکتری تخصصی سال99 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.
انتخاب کارمند واحد رفسنجان به عنوان مسئول کمیته ورزشی اسپوکس شهرستان رفسنجان
صفحه1از3123.بعدي.برو

آموزشیار


گزیده اخبار
   

5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0