• ساعت : ۱۲:۱۸:۳۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ 
  • کد خبر : ۴۷۲۹
حمایت از پایان نامه های با محوریت شهادت ، ایثار و از خود گذشتگی

طبق دستور دبیرخانه استان دانشجویانیکه موضوع پایان نامه خود را با محوریت شهادت ، ایثار و از خود گذشتگی اخذ نمایند می توانند از مزایای مادی و معنوی آن استفاده کنند .

جهت اطلاع بیشتر تا تاریخ 04/10/97 به کا رشناس پژوهشی واحد مراجعه نمائید .

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

    5.6.6.0
    V5.6.6.0