• تعداد بازدید : 159
معارفه مدیر آموزش و مدیر دانشجویی
معارفه مدیر آموزش و مدیر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

طی حکمی از سوی دکتر علی باقری زاده معاون علمی واحد رفسنجان دکتر حسین دهقان به عنوان مدیر آموزش واحد رفسنجان منصوب و از زحمات دکتر ابراهیم انوشه تقدیر به عمل آمد.

همچنین طی حکمی از سوی دکتر حسن تاجیک معاون دانشجویی و فرهنگی واحد ، دکتر ابراهیم انوشه به عنوان مدیر دانشجویی و فرهنگی واحد منصوب گردید.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.10.0
    V5.7.10.0