• تعداد بازدید : 43
انتخاب پژوهشگر برتر استان كرمان از واحد رفسنجان
انتخاب پژوهشگر برتر استان کرمان از واحد رفسنجان

انتخاب پژوهشگر برتر استان  کرمان از واحد رفسنجان

دکتر محمد رضا حسنی و دکتر حسام رهبری مقام به عنوان پژوهشگر برتر استان برگزیده شدند

دکتر حسینی پور مدیر پژوهشی واحد رفسنجان با اعلام خبر فوق گفت:

امسال نیز اساتید هیات علمی واحد رفسنجان به عنوان پژوهشگر برتر استان کرمان برگزیده شدند

وی گفت:دکتر محمد رضا حسنی در حوزه کشاورزی و دکتر حسام رهبری مقام در حوزه فنی مهندسی  به عنوان پژوهشگر برتر استان برگزیده شدند.

وی افزود :آقای دکتر محمد ضیا الدینی در حوزه علوم انسانی ،دکتر حسام رهبری مقام  در حوزه فنی مهندسی و دکتر فرشته کامیاب در حوزه کشاورزی به عنوان پژوهشگر برتر واحد رفسنجان انتخاب شدند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.10.0
    V5.7.10.0