• تعداد بازدید : 56
🔵 كلاس‌های عملی دانشگاه آزاد حضوری برگزار می‌شود.
🔹 دکتر علی باقری زاده معاون علمی واحد رفسنجان به نقل از جواد علمائی معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در این ترم هر یک از دروس در ۱۶ جلسه برگزار خواهد شد که دانشجویان تنها می‌توانند سه جلسه غیبت داشته باشند؛ همچنین ترم جاری تا ۱۸ بهمن ادامه دارد. پس از آن امتحانات پایان ترم آغاز می‌شود و بعد از یک هفته انتخاب واحد ترم بعد شروع می شود که بلافاصله ترم بهمن را شروع خواهیم کرد.

🔵 کلاس‌های  عملی دانشگاه آزاد حضوری برگزار می‌شود.

🔹 دکتر علی باقری زاده معاون علمی واحد رفسنجان به نقل از جواد علمائی معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در این ترم هر یک از دروس در ۱۶ جلسه برگزار خواهد شد که دانشجویان تنها می‌توانند سه جلسه غیبت داشته باشند؛ همچنین ترم جاری تا ۱۸ بهمن ادامه دارد. پس از آن امتحانات پایان ترم آغاز می‌شود و بعد از یک هفته انتخاب واحد ترم بعد شروع می شود که بلافاصله ترم بهمن را شروع خواهیم کرد.

🔹باقری زاده ادامه داد: کلاس‌های عملی بر خلاف سایر دانشگاه ها در دانشگاه آزاد به‌صورت حضوری برگزار می‌شود و تنها بخش‌های تئوری دروس عملی به‌صورت مجازی ارائه خواهد شد.

🔹او افزود: دو سامانه وادانا و دان برای ارائه خدمات به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی شده است و ترم گذشته توانستیم نزدیک به ۱۲۰ هزار نفر را در این سامانه ها پوشش دهیم.

🔹معاون علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان ادامه داد: با زیر ساخت های فراهم شده برای آموزش مجازی دانشجویان هیچ کلاس مجازی را از دست نمی‌دهند. تمامی کلاس‌های مجازی در سامانه‌ها ذخیره می‌شود و دانشجو می‌توانند به‌صورت آفلاین در کلاس حاضر شوند.

🔹او در ادامه با تاکید بر اینکه دانشجو تصور نکند که با باز کردن یک باره کلاس و خاموش کردن حضوری برای او ثبت می شود، ادامه داد: در هر جلسه آموزش مجازی استاد از دانشجویان سوال می‌پرسد و هر جلسه بخشی از نمره کلاسی دانشجویان را تشکیل می‌دهد، پس دانشجوویان بر حضور در جلسات مجازی اهتمام داشته باشند.

🔹باقری زاده گفت:  کلاس‌های دانشگاه آزاد برای دانشجویان جدیدالورود از شنبه شروع شده است اما دانشجویان نگران نباشند. اگر دانشگاهی به خاطر ثبت نام کلاس را شروع نکرده باشد حتما اساتید کلاس جبرانی را برگزار می‌کنند. کسانی که به هر دلیلی بخواهند درسی را حذف کنند و یا درس جدیدی را بگیرند فرصت این اقدام برای آن‌ها فراهم خواهد شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.10.0
    V5.7.10.0