• تعداد بازدید : 83
كسب جایزه مقاله برتر توسط دانشجوی مهندسی برق-قدرت واحد رفسنجان
مقاله با عنوان " كنترل توان راكتيو در توربين بادي با استفاده از روش های حساسیت ولتاژ و کنترل فازی " که توسط سرکار خانم مهندس زین الدینی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق-قدرت واحد رفسنجان و تحت راهنمایی آقای دکتر حسام رهبری مقام عضو هیات علمی گروه مهندسی برق نگارش شده بود، به عنوان مقاله برتر در در ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک انتخاب شد.

کسب جایزه مقاله برتر توسط دانشجوی مهندسی برق-قدرت واحد رفسنجان

مقاله با عنوان " كنترل توان راكتيو در توربين بادي با استفاده از روش های حساسیت ولتاژ و کنترل فازی " که توسط سرکار خانم مهندس زین الدینی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق-قدرت  واحد رفسنجان و تحت راهنمایی آقای دکتر حسام رهبری مقام عضو هیات علمی گروه مهندسی برق نگارش شده بود، به عنوان مقاله برتر در در ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک انتخاب شد.

 کمیته علمی ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک که در دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران برگزار شد، برترین مقاله را از بین مقالات پذیرفته شده انتخاب کرد. مقاله با عنوان " كنترل توان راكتيو در توربين بادي با استفاده از روش های حساسیت ولتاژ و کنترل فازی " که توسط سرکار خانم مهندس زین الدینی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق-قدرت  دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان و تحت راهنمایی آقای دکتر حسام رهبری مقام عضو هیات علمی گروه مهندسی برق  این واحد نگارش شده بود، به عنوان مقاله برتر در این کنفرانس انتخاب شد.

دکتر حسام رهبری مقام گفت: خانم مهندس زین الدینی با معدل کل 19.68 رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد را کسب کرده است. در حال حاضر ایشان پایان نامه خود را با موضوع  كنترل توان راكتيو در توربين بادي دفاع کرده است و در اولین دستاورد پژوهشی خود موفق به کسب مقاله برتر شده است.

 عضو هیات علمی مهندسی برق واحد رفسنجان  افزود: در حال کار روی مقاله ژورنالی ایشان هستیم که احتمالا کار بی نظیر دیگری را شاهد خواهیم بود.

.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.10.0
    V5.7.10.0