انتخاب كارمند واحد رفسنجان به عنوان مسئول كمیته ورزشی اسپوكس شهرستان رفسنجان
انتخاب کارمند واحد رفسنجان به عنوان مسئول کمیته ورزشی اسپوکس شهرستان رفسنجان

انتخاب کارمند واحد رفسنجان به عنوان مسئول کمیته ورزشی اسپوکس شهرستان رفسنجان

طی حکمی از طرف حمید پورموسی رییس هیات انجمنهای ورزشی رفسنجان ،مهندس حمید اندرخورد کارمند دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان به عنوان مسئول کمیته اسپوکس شهرستان رفسنجان منصوب شد.

در این حکم آمده است نظر به تعهد و تخصص شما در امور اجرایی و ورزشی شما به این پست منصوب می گردید.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان این انتصاب را به ایشان و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی  تبریک عرض نموده  موفقیت ایشان را در این سمت آرزومندیم.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

    5.7.10.0
    V5.7.10.0