پذیرش دانشجویان غیر ایرانی در واحد رفسنجان
پذیرش دانشجویان غیر ایرانی در واحد رفسنجان

پذیرش دانشجویان غیر ایرانی در واحد رفسنجان

دکتر علی باقری زاده معاون علمی واحد رفسنجان گفت:پس از بازدید نمایندگان معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد  از واحد رفسنجان و بازدید از سرانه های آموزشی ،ورزشی و دانشجویی و پتانسیل ها و قابلیت های  این واحد مجوز جذب دانشجو غیر ایرانی به شکل حضوری و غیر حضوری (مجازی )مورد تایید قرار گرفت.

باقری زاده معاون علمی واحد رفسنجان افزود:با توجه به اشتراکات فرهنگی و دینی میان ایران و افغانستان و حضور بیش از 75 هزار اتباع این کشور در رفسنجان و همچنین آموزش این عزیزان در مدارس رفسنجان  و ارتباط ایدئولوژیکی بین این دو کشور ،حضور و تردد مکرر اتباع افغانستان به ایران،این امکان فراهم شده تا در دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان با فراغت بال و بدون هیچ دغدغه و وجود امکانات موجود در این واحد به تحصیل بپردازند تا ان شاالله در آینده با توجه به آموزشهای کسب شده در زمینه های مختلف درارتقاع وپیشرفت علمی ،فرهنگی و عمرانی کشور بزرگ افغانستان سهیم باشند.

امتیاز :  ۱.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

    5.7.10.0
    V5.7.10.0