• تعداد بازدید : 192
پذیرش دانشجویان غیر ایرانی در واحد رفسنجان
پذیرش دانشجویان غیر ایرانی در واحد رفسنجان

پذیرش دانشجویان غیر ایرانی در واحد رفسنجان

دکتر علی باقری زاده معاون علمی واحد رفسنجان گفت:پس از بازدید نمایندگان معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد  از واحد رفسنجان و بازدید از سرانه های آموزشی ،ورزشی و دانشجویی و پتانسیل ها و قابلیت های  این واحد مجوز جذب دانشجو غیر ایرانی به شکل حضوری و غیر حضوری (مجازی )مورد تایید قرار گرفت.

باقری زاده معاون علمی واحد رفسنجان افزود:با توجه به اشتراکات فرهنگی و دینی میان ایران و افغانستان و حضور بیش از 75 هزار اتباع این کشور در رفسنجان و همچنین آموزش این عزیزان در مدارس رفسنجان  و ارتباط ایدئولوژیکی بین این دو کشور ،حضور و تردد مکرر اتباع افغانستان به ایران،این امکان فراهم شده تا در دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان با فراغت بال و بدون هیچ دغدغه و وجود امکانات موجود در این واحد به تحصیل بپردازند تا ان شاالله در آینده با توجه به آموزشهای کسب شده در زمینه های مختلف درارتقاع وپیشرفت علمی ،فرهنگی و عمرانی کشور بزرگ افغانستان سهیم باشند.

امتیاز :  ۱.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    5.7.10.0
    V5.7.10.0