• تعداد بازدید : 229
برگزاری اولین وبینار ملی هوشمند سازی كسب و كار در واحد رفسنجان
برگزاری اولین وبینار ملی هوشمند سازی کسب و کار در واحد رفسنجان

برگزاری اولین وبینار ملی هوشمند سازی کسب و کار در واحد رفسنجان

برگزاری اولین وبینار ملی هوشمند سازی  کسب و کار در استان کرمان توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد رفسنجان و کرمان با سخنرانی دکتر امیر رجبی بهجت عضو هیات علمی واحد رفسنجان در تاریخ 24 شهریور 99  با موفقیت برگزار گردید

 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.10.0
    V5.7.10.0