تصویب دو رشته جدید تحصیلی در واحد رفسنجان
تصویب دو رشته جدید تحصیلی در واحد رفسنجان

تصویب دو رشته جدید تحصیلی در واحد رفسنجان

دو رشته کارشناسی پیوسته نقاشی و مهندسی برق به رشته های واحد رفسنجان اضافه گردید

دکتر باقری زاده معاون علمی واحد رفسنجان در این باره گفت:

در راستای بالابردن کمیت و کیفیت رشته های تحصیلی واحد رفسنجان دو رشته کارشناسی برق و نقاشی به رشته های این واحد افزوده شد.

وی افزود:دراین باره رایزنیهای زیادی انجام گردیده و چندین رشته دیگر نیز جهت تصویب ارسال شده که امیدواریم به زودی شاهد افزوده شدن این رشته ها به سیستم آموزشی واحد باشیم تا  دانش آموزان ،خانواده ها و علاقمندان با فراغ بال بیشتری نسبت به انتخاب رشته و رسیدن به علایق خود داشته با شند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

    5.7.10.0
    V5.7.10.0