با صدور حکمی صورت گرفت:
انتصاب رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان

با صدور حکمی صورت گرفت:

انتصاب رئيس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان

رئيس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان با حکم رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان، بابك نگاهداری رئيس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی فاطمه حسن زاده  عضو هیئت علمی تمام‌وقت گروه  کشاورزی دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد رفسنجان  را به سمت رئيس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان اين واحد دانشگاهی منصوب کرد.

فاطمه حسن زاده دارای مدرک دکتری  بیماری شناسی و عضو هیئت علمی تمام‌ وقت دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد رفسنجان است که در کارنامه علمی و پژوهشی خود اجراي چند طرح پژوهشی، پژوهشگر برتر واحد در سال 94 و 95 و پژوهشگر برتر استان در سال 98، مقالات متعدد در مجلات علمی پژوهشی داخلی و خارجی و ترجمه کتاب اپی ژنتیک  را در کارنامه خود ثبت کرده است..

وی تجربه فعاليت در كميته‌های علمی و اجرايی مختلف در دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد رفسنجان را دارد كه می‌توان مديريت گروه آموزشی ارشد بیماری شناسی گیاهی و دبیر تحصیلات تکمیلی واحد را نام برد.

پیش‌ از این مهدیه رستمی عضو هيئت علمی گروه كشاورزی مسئوليت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد رفسنجان را بر عهده داشت.

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

    5.7.10.0
    V5.7.10.0