/  2
برگزاری كلیه امتحانات بصورت غیرحضوری

اطلاعیه بسیار مهم

کلیه امتحانات دانشگاه آزاد  اسلامی واحد رفسنجان ،

طبق برنامه امتحانی به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد .

امتیاز :  ۳.۱۷ |  مجموع :  ۶

برچسب ها

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

    5.7.10.0
    V5.7.10.0