/  2
بزرگترین مركز كشت بافت گیاهی
در شهرستان رفسنجان

بزرگترین مركز كشت بافت گياهي  در شهرستان رفسنجان

روابط عمومی واحد - مدیر مرکز کشت بافت گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان گفت:  بزرگترين مركز كشت بافت گياهي با فضاي ازمايشگاهي  بیش  از ١٠٠٠ متر مربع از بهمن ماه سال جاری فعاليت خود را در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان  آغار كرد و اولين محصولات اين مركز نهال هاي ريز ازديادي مقاوم مي باشد كه از شهريور  1399 آماده فروش مي باشد.

فرشته کامیاب تصریح کرد: مركز كشت بافت از اول بهمن شروع به كار كرده و ريز ازديادي پايه هاي رز ، پيرودوارف و گياهان زينتي هاورتيا را آغاز کرد.

وی افزود :  در اين مركز ٢١ دانشجو به صورت بورسيه و كاردانشجويي مشغول به اموزش و كار مي باشند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.10.0
    V5.7.10.0