به ثمر نشست
بزرگترین مجموعه گلخانه های هیدرو پونیك شهرستان رفسنجان

روابط عمومی واحد - معاونت توسعه و پشتیبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان گفت: بزرگترین مجموعه گلخانه های هیدروپونیک شهرستان رفسنجان در سطح 1.4 هكتار در دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان به ثمر نشست.

به گزارش روابط عمومی واحد حسین محمد بیگی تصریح کرد: بزرگترین مجموعه گلخانه های هیدروپونیک شهرستان رفسنجان در سطح 1.4 هكتار در دانشگاه آزاد اسلامی با نظارت كارشناسان تخصصي و اساتید رشته کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان رفسنجان  به ثمر نشست.

محمد بیگی افزود: بذرمورد كاشت گلخانه ها ، رقم خارجي دافنیس می باشدكه نسبت به ارقام داخلي  علاوه بر محصول بهتر نسبت به سازگاری با محیط کشت مقاوم تر است.

 وي اضافه كرد:  عملكرد گلخانه مذكور 300 تن در هكتارپیش بینی شده که برداشت آن از ابتدای فروردین سال 99 آغاز می شود و تا مرداد ماه ادامه خواهد داشت و محصول برداشت شده با هماهنگي و  برنامه ريزي به مراکز خرید تحويل می شود.

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

    5.6.6.0
    V5.6.6.0