/  3
تفاهم نامه بین مركز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان و شتابدهنده آبان

تفاهم نامه بین مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان و شتابدهنده آبان

به گزارش روابط عمومی واحد رفسنجان همایش شتابدهنده ه ها دوم بهمن ماه در سازمان مرکزی برگزار شد. در ابتدا دکتر دهقانی فیروز آبادی معاونت تحقیقات، فناوری، نوآوری از لزوم حرکت پرشتاب دانشگاه به سمت کارافرینی و مهارت آموزی ‌‌و اقدامات قابل انجام در این زمینه صحبت نمودند. سپس دکتر طهرانچی ریاست عالیه دانشگاه از سیاست های دانشگاه و حرکت اسلامی انجام شده صحبت کردند.

سپس شتابدهنده های مختلف موفق حوزه های کاری خود را توضیح دادند.

در این همایش که دکتر علی باقری زاده معاونت علمی واحد و دکتر مهدی باقری زاده مدیر مرکز رشد حضور داشتند تفاهم نامه ای با شتابدهنده آبان که در حوزه مدیرت آب فعالیت دارد امضا شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

    5.6.6.0
    V5.6.6.0