/  4
با حضور فرماندار و رئیس آموزش پرورش شهرستان برگزار گردید:
مراسم یاد بود و گرامی داشت یاد و خاطر شهید حاج قاسم سلیمانی

به گزارش روابط عمومی تکریم و گرامی داشت یاد و خاطره سردار حاج قاسم سلیمانی با حضور فرماندار شهرستان رفسنجان ، رئیس آموزش و پرورش شهرستان ، رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد رفسنجان، جمعی از پرسنل دانشگاه و دانشجویان ودانش آموزان مدرسه سما، ظهر روز 15 دیماه در مسجد باقرالعلوم دانشگاه برگزار گردید.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

    5.7.10.0
    V5.7.10.0