/  5
با حضور دکتر طهرانچی:
اولین جلسه شورای سیاست گذاری كنفرانس ملی وقف در فرهنگ رضوی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد  اسلامی واحد رفسنجان اولین جلسه شورای سیاست گذاری  كنفرانس ملی وقف در فرهنگ رضوی  در 7 دی  ماه با حضور دکتر طهرانچی ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی در دانشگاه علوم تحقیقات تهران برگزار شد. در این مراسم  راسای دانشگاه های آزاد اسلامی استان کرمان و واحد رفسنجان هم حضور داشتند.

این کنفرانس در سه ضلع :

  1. دانشگاه آزاد اسلامی 2- آستان قدس رضوی 3- سامان اوقاف و امور خیریه کشور

 در اسفند ماه سال 1399 با ریاست دکتر تهرانچی در واحد رفسنجان برگزار می گردد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

    5.7.10.0
    V5.7.10.0