/  3
همفكر
هشتمین جلسه همفکر به میزبانی مرکز رشد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی واحد 1مهرماه هشتمین جلسه همفکر به میزبانی مرکز رشد واحدهای فناور برگزار شد.

دکتر مهدی باقری زاده رییس مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان در این نشست اشاره کرد : همفکر رویدادی است که با هدف شناخت تخصص های مختلف جهت نیازهای شهرستان های مختلف به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار میشود.

دکتر مهدی باقری زاده تصریح کرد : در این جلسه متخصصان و صاحبان ایده های مختلف به معرفی خود جهت آشنایی پرداختند. سپس متخصصان مختلف اقدام به برگزاری جلسات جداگانه جهت تیم سازی برای پیشبرد پروژه های کاربردی خود نمودند.

رییس مرکز رشد اذعان کرد : مهمترین رسالت همفکر آشنایی فناوران و افراد مختلف با هم است. این گروه بصورت متفاوت به گونه ای متمایز تشکیل جلسه میدهند که هر شخص بتواند به صورت خصوصی با افراد دیگر مورد نیاز خود اقدام به صحبت و هماهنگی و همفکری راجع به حرفه خود نماید.

باقری زاده در ادامه گفت : در نهایت تصمیم بر آن شد تیم ها و فناواران مختلف در جلسات جداگانه با مرکز رشد واحد همکاری داشته باشند.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

    5.6.6.0
    V5.6.6.0