سخنان آقای دكتر حسینی پور در خصوص جزئیات همایش وقف در فرهنگ رضوی

سخنان آقاي دکتر حسيني پور در خصوص  جزئيات همايش وقف در فرهنگ رضوي
مدير پژوهشي واحد در خصوص  برگزاري همايش  وقت در فرهنگ رضوي گفت:  هدف اصلي از برگزاري اين همايش تبيين چرايي اقبال و توسعه اين نهاد مقدس در شهرستان رفسنجان به همراه توسعه ترويج و روزآمد سازي اين نهاد به سمت رفع نيازهاي روز جامعه و بسترهاي نوين اجتماعي آموزشي و پژوهشي بوده است. مطرح شدن اين موضوع مهم از سوي آقاي دکتر باقري زاده و با حمایت آقای دکتر علیمرادی با استقبال بسيار خوب توليت آستان قدس رضوي و سازمان اوقاف و امور خيريه مواجه گرديد و پس از جلسات متعدد در دانشگاه و مذاکره با اين دو نهاد مذکور  مقرر شد که اين همايش با همکاري اين دو نهاد و به رياست آقاي دکتر طهرانچي در واحد رفسنجان در ارديبهشت ماه سال 1399برگزار گردد. اميد است برگزاري اين همايش دريچه جديدي به سمت سنت حسنه وقف باز نمايد و بهتر بتوان از اين پتانسيل هاي موجود در اين خصوص در راستاي پيشبرد اهداف علمي و تحقيقاتي استفاده کرد .
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

    5.6.6.0
    V5.6.6.0