/  2
چاب كتاب آقای دكتر علی باقری زاده

به گزارش روابط عمومي دانشگاه کتاب عضو عيات علمي واحد آقاي دکتر علي باقري زاده با عنوان " جامعه شناسي احساس امنيت و ترس از جرم " به چاپ رسيد
اين کتاب مقوله ترس از جرم را معرفي مي کند که اشاره به احساسي در ميان شهروندان دارد که قوي تر از احساس نا امني است که در تحقيقات علمي   تا کنون در کشور ما رواج داشته است.ترس از جرم حالت افراط گونه اي از احساس نا امني است که فرد خود را در جاي قرباني تصور مي کند و احساس مي کند هر لحظه امکان دارد حادثه بدي براي او بيفتد(از قبيل تجاوز،دزدي،قتل و...)
کتاب پيش رو جزء اولين کتاب هايي در کشور خواهد بود  که در قالب يک تحقيق علمي ،مقوله فوق را به صورت کامل مطرح مي کند.مقوله ترس از جرم در ادبيات علمي کشورهاي پيشرفته جايگاه قابل ملاحظه اي را دارد اما در ايران به تازگي مطرح شده است.و در کتاب تاليفي پيشنهادي تلاش شده است تا جديد ترين نظريات در اين خصوص از ادبيات لاتين استخراج و ترجمه شود.همچنين نتايج تحقيقات اخير اينجانب و جناب دکتر باقري زاده در سطح شهر کرمان در خصوص مقوله ترس از جرم در فصول جداگانه اي ضميمه کتاب شده است تا جنبه کاربردي بودن کتاب لحاظ شود.
کتاب پيش رو يک کتاب درسي است که مي تواند مورد استفاده دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد رشته مديريت بحران،کارشناسي ارشد جامعه شناسي ،حقوق و جزا و علوم سياسي واقع شود.
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

    5.6.6.0
    V5.6.6.0