/  2
برگزاری كرسی نظریه پردازی علمی ترویجی با موضوع " ازدواج مجدد همسران شهدا و مستمری آنها"

به گزارش روابط عمومی واحد جلسه کرسی نظریه پردازی علمی ترویجی با موضوع " ازدواج مجدد همسران شهدا و مستمری آنها" در دانشگاه با حضور ریاست واحد و معاون علمی و آقای درختی کارشناس پژوهشی استان و اساتید و دانشجویان برگزار گردید

 در این جلسه آقای دکتر ابراهیم انوشه به عنوان مدیر و آقای دکترامین امیرحسینی سخنران و آقای دکتر عبدالمهدی حیدری به عنوان ناقد کرسی نظریه پردازی حضور داشتند . ابتدا آقای امین امیر حسینی به بیان دیدگاه ها و نظریات در حضوص موضوع کرسی پرداخت و سپس موارد قانونی آن را تشریح کرد . سپس آقای دکتر حیدری ضمن انتقاد از این موارد قانونی دلایل و مستندات خود را در این خصوص ارائه نمودند و در پایان آقای دکتر انوشه به عنوان مدیر جلسه به جمع بندی در رابطه با دیدگاه های این دو نفر پرداختند و ختم جلسه را اعلام نمودند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

    5.6.6.0
    V5.6.6.0