پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


شرکت در کلاس آنلاین

باتوجه به شرایط موجود و پروتکل های بهداشتی برگزاری کلاس های نظری تا اطلاع ثانوی بصورت مجازی خواهد بود.

لینک ورود به کلاس

نحوه برگزاری کلاس های عملی متعاقباً اعلام خواهد شد.


ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده مهر 99

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساندثبت نام از طریق سایت آموزشیار به آدرس :

edu.iau.ac.ir

انجام می شود . فایل های راهنما و زمانبندی و مراحل ثبت نام از طریق سایت مذکور در دسترس می باشد.

لیست دروس جهت انتخاب واحد ویژه دانشجویان ورودی جدید


5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0