صفحه اصلی سایت نقشه سایت ارتباط با دانشگاه English جمعه, 7 آذر 1393          
منوی اصلی

چاپ...

ردیف

نام رشته

مقطع

نوع پذیرش

1

مدیریت دولتی

دکترای تخصصی

آزمون دکترای تخصصی

2

علوم سیاسی روابط بین الملل

دکترای تخصصی

آزمون دکترای تخصصی

3

حقوق عمومی

دکترای تخصصی

آزمون دکترای تخصصی

4

حقوق کیفری و جرم شناسی

دکترای تخصصی

آزمون دکترای تخصصی

5

حقوق جزاوجرم شناسي  ارشد

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

6

مديريت دولتي

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

7

مديريت دولتي - مديريت تحول

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

8

مديريت دولتي - تشكيلات و روشها

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

9

مديريت دولتي - مديريت سيستمهاي اطلاعاتي

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

10

مديريت دولتي- مديريت مالي دولتي

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

11

مهندسي معماري-کارشناسي ارشد

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

12

حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

13

حقوق عمومی

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

14

مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

15

حسابداری

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

16

برنامه ریزی شهری

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

17

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

18

مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

19

مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

20

مهندسی فناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

21

مدیریت اجرایی

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

22

مهندسی معدن فراوری مواد معدنی

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

23

مهندسی برق الکترونیک

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

24

مهندسی برق قدرت

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

25

مهندسی مکانیک ساخت و تولید

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

26

روان شناسی عمومی

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

27

حشره شناسي كشاورزي

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

28

حقوق 

کارشناسی

بدون آزمون

29

علوم قضايي

کارشناسی

بدون آزمون

30

مديريت دولتي

کارشناسی

بدون آزمون

31

علوم سياسي

کارشناسی

بدون آزمون

32

علوم تربيتي - مديريت و برنامه ريزي آموزشي

کارشناسی

بدون آزمون

33

شيمي-آفت كش ها

کارشناسی

بدون آزمون

34

علوم اقتصادي -اقتصادبازرگاني

کارشناسی

بدون آزمون

35

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي

کارشناسی

بدون آزمون

36

مهندسي كشاورزي

کارشناسی

بدون آزمون

37

مهندسي عمران - نقشه برداري

کارشناسی

بدون آزمون

38

کارشناسي پيوسته مهندسي معماري

کارشناسی

بدون آزمون

39

میکروبیولوژی

کارشناسی

بدون آزمون

40

نقاشي

کارشناسی

بدون آزمون

41

کارداني پيوسته الکتروتکنيک - برق صنعتي

کاردانی پیوسته

بدون آزمون

42

کارداني پيوسته نقشه کشي معماري - معماري

کاردانی پیوسته

بدون آزمون

43

حسابداري

کاردانی پیوسته

بدون آزمون

44

کارداني پيوسته کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر

کاردانی پیوسته

بدون آزمون

45

کارداني پيوسته گرافيك - گرافيك

کاردانی پیوسته

بدون آزمون

46

ساختمان- كارهاي عمومي ساختمان

کاردانی پیوسته

بدون آزمون

47

تربيت بدني

کاردانی پیوسته

بدون آزمون

48

حسابداري

کاردانی ناپیوسته

بدون آزمون

49

كاردان فني عمران -نقشه برداري ژئودزي

کاردانی ناپیوسته

بدون آزمون

50

علمي كاربردي نرم افزاركامپيوتر

کاردانی ناپیوسته

بدون آزمون

51

علمي‌كاربردي‌امورزراعي‌وباغي ـ تكنولوژي‌گياهپزشكي

کاردانی ناپیوسته

بدون آزمون

52

كارداني  معماري

کاردانی ناپیوسته

بدون آزمون

53

هنرهاي تجسمي - گرافيک

کاردانی ناپیوسته

بدون آزمون

54

مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر(ناپيوسته)

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

55

مهندسي تکنولوژي معماري (ناپيوسته)

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

56

علمي کاربردي حسابداري (كارشناسي ناپيوسته)

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

57

مهندسي علوم و صنايع غذايي (ناپيوسته)

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

58

مهندسي تكنولوژي برق- قدرت

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

59

مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

60

علمي كاربردي توليدوبهره برداري از گياهان دارويي و معطر

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

61

گرافيک-گرافيک

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون


فناوری اطلاعات

آمار بازدید
آمار صفحه
بازدید صفحه 9573
پربیننده ترین روز 22/06/1393
آمار پر بيننده ترين روز 145
بازدید امروز صفحه 8
بازدید دیروز صفحه 13
آمار کل بازدید1013847
بازدید امروز227
بازدید دیروز520
بازدید صفحه9573

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
DOURAN Portal V3.9.8.29
V3.9.8.29