صفحه اصلی سایت نقشه سایت ارتباط با دانشگاه English شنبه, 9 خرداد 1394          
منوی اصلی

اخبار گروه ارشد جزا و جرم شناسی
دسته بندي اخبار
  آرشيو اخبار

چارت سازمانی


 قابل توجه

نظر به مشکلات پیش آمده و لزوم گذراندن 4 ترم درسی لذا

دانشجویان غیر مرتبط در ترم دوم دروس ارائه شده برای ترم اول

دانشجویان مرتبط ودر ترم سوم دروس ترم دوم ودر ترم چهارم

دروس ترم سوم دانشجویان مرتبط را اخذ نمائید و اخذ پایان نامه

در ترم پنجم برای دانشجویان امکان پذیر است و مسئولیت عدم

اجرا این شرایط  برعهده دانشجو می باشد


تاریخ ارجاع پروپوزالهای دانشجویانی  که در سامانه پایان 

نامه  ثبت

شده اندبه مدیرگروه    بیستم هرماه میباشدطبق نظر معاونت محترم آموزشی دانشجویان در زمان تعیین شده

بایستی جهت ثبت دروس ،پایان نامه ، تمدید پایان نامه به

سایت مراجعه در غیراینصورت عدم مراجعه محسوب خواهند شددرخصوص دروس جبرانی(منطق-آشنایی با


کامپیوتر-


روش تحقیق-وصایا عینا با همین


عنوان در دوره کارشناسی  ) 
 


قابل توجه  کلیه دانشجویان محترم


مسئولیت عدم


اخذ دروس بالا در زمان  دفاع وفراغت از


تحصیل برعهده دانشجو میباشدو تا دروس فوق


را پاس ننمائید نمی توانید از پایان نامه 


خود دفاع نمائید 


 لذا در این


زمینه دقت نظر کافی داشته و حتما با


مدیرگروه مشورت نمائید 
بر
نامه زمانبندی تشکیل کلاس های ارشد حقوق
 

1-  دروس ترم سوم  

 

جزای بین الملل     

روانشناسی جنایی 

تاریخ تحولات

جزای عمومی 2 

 

دکتر رمضانی  

دکتر معنوی

دکتر پاک نیت دکتر پاک نیت

 

1

2

1

2

1

2

1

2

مشخصه

11125

11126

11127

11128 

11129 

11130 

11131

11132 

جلسه اول

برنامه جدید93/12/13 93/12/14 برنامه جدید 24/11/93 23/11/93 93/11/29 93/11/30 بعد از عید بعد از عید

جلسه دوم  

16/02/94 17/02/94 21/12/93 22/12/93 93/12/20 93/12/21 21/01/94
ساعت
8تا12
21/01/94
ساعت
14تا18

جلسه سوم  

30/02/94
31/02/94
30 /02/94
31/02/94
27/01/94 28/01/94 19/01/94 20/01/94

جلسه چهارم  


------------
--------------
24/02/94 25/02/94 2و3 اردیبهشت94 2و3
اردیبهشت94
4/02/94 4/02/94

 

 

2-      دروس ترم  دوم   

 

جرم شناسی

پزشکی قانونی

جزای اختصاصی 1

کیفری اقتصادی

آیین دادرسی کیفری

سمینار

 

دکتر زمانی

دکتر پورحبیبی

دکتر  امینی زاده

دکتر ا صادق نژاد

دکتر دلیر

دکترموسوی

 

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

مشخصه

 11113

11114

11115 

 11116

 11117

 11118

11119 

 11120

 11121

 11122

 11123

11124 

جلسه اول

22/12/93 23/12/93 30/11/93
ساعت 12تا20
14/12/93
ساعت12تا20
30/11/93
ساعت 8 تا 12
30/11/93
ساعت14تا18
93/11/29 از ساعت 2 تا 6 93/11/29
از ساعت 8
تا 12
23/11/93 24/11/93 10/02/94
14تا18

جلسه دوم  

28/01/94 29/01/94 27/01/94
ساعت
12تا20

21/12/93ساعت8تا 12 21/12/93ساعت 14تا18 20/12/93
8تا12
20/12/93
14تا18
3/02/94 4/02/94 17/02/94
8تا12
کنسل

جلسه سوم

18/02/94 19/02/94
17/02/94
12تا20
20/1/94 ساعت 8تا12 20/1/94
ساعت 14تا18
19/01/94
8تا12
19/01/94
14تا18
25/02/94 24/02/94 اتمام کلاس

 جلسه چهارم

02/03/94 01/03/94 31/2/94
ساعت 30/13تا 20
7/03/94
ساعت 12تا20
22/02/94 از8صبح 22/02/94
از 8 صبح
16/02/94
8تا12
16/02/94
14تا18
1/3/94 31/2/94

24/02/94 ساعت 15

آخرین جلسه درس آشنایی با کامپیوتر در دو تاریخ 31/02/94 و 7/03/94 از ساعت 8تا 12 برگزار میشود.

    


ضمنا دانشجویان درس آشنایی با کامپیوتر در هر کلاسی که تداخل ندارید شرکت نمایید.

3- ترم اول (از دروس اصلی ) 

              کلیه کلاسها از ساعت 8 صبح برگزار میگردد قابل توجه دانشجویان ترم اول کلیه دروس شما یا در گروه اول  یا در گروه دوم بایستی ثبت گردد در غیر اینصورت به مشکل تداخل کلاسی بر خواهید خورد ضمنا کلیه اطلاع رسانی ما از طریق همین وب سایت میباشد .

 

 

 
 

 در حال حاضر گروه دوم ترم اول منحل کسانی که در این گروه

ثبت نام کرده بودند به گروه اول منتقل شده اند  

 
 

 

جزای عمومی1

متون فقه جزایی

متون حقوقی به

 روش تحقیق

جامعه شناسی به

 

   دکتر
رحمانیان

دکتر
الله وردی
دکتر صالحی 1-دکتر وفایی
2-دکترموسوی 
                                     

دکتر صادق نژاد

 

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

مشخصه

11102     11103 11104

11105 

11106 11107 11108 11109 11110 11111

جلسه اول

93/12/01 از ساعت 8تا 12
93/12/01 از  14 تا 18
93/11/25
ساعت 2 تا 6

93/11/24
93/11/30

جلسه دوم  

93/12/15 از ساعت 2تا6
93/12/15 از ساعت8 تا12
93/12/02ساعت  2 تا 6
بعد از عید
93/12/21

جلسه سوم  

28/01/94
8 تا 11/30

28/01/94
11/30 تا 15/30

93/12/16ساعت 2 تا 6
27/01/94
20/01/94

جلسه چهارم  

25/02/94ساعت
8تا30/11

25/02/94
30/11 تا
15

1/3/94
9تا13

25/02/94
ساعت 15

17/02/94

منطق با مشخصه 11112در تاریخ 9/2/94 از ساعت 10 و دانشجویانی که که تداخل دارند در تاریخ 16/02/94  ساعت 14تا17 شرکت نمایند.
جلسه آخر درس منطق در تاریخ 94/02/23 ساعت 14


 

شروع تمامی کلاسها از ساعت 8 صبح بوده و تا 6 بعد از ظهر 


ادامه دارد
 

       دانشجویان می بایست تنها از ورودی و گروه مورد نظر خود مشخصه ها را انتخاب نمایند در صورت انتخاب موارد دیگر که

با هماهنگی مدیرگروه بایستی انجام شود هرگونه تداخل کلاسی و امتحانی بر عهده خود دانشجو خواهد بود

         همیشه قبل از تصمیم به شرکت در کلاس برنامه کلاسی خود را کنترل کنید.

           کلاسها برای هر درس در هرماه یک روز کامل برگزار میگردد

دانشجویان محترم ارشد چنانچه پس از گذراندن کلیه واحد های درسیشان معدل کمتر از 14 داشته باشند اجازه دفاع از پایان نامه را ندارند ضمن مراجعه به کارشناس رشته وارسال فرم خلاصه وضعیت به کمیسیون موارد خاص ،مجوز دفاع صادر میگردد

 ---------------------------


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211

ajaums

ارتودنسی

energy exploration

طراحی وب

snake

ترک