صفحه اصلی سایت نقشه سایت ارتباط با دانشگاه English پنج‌شنبه, 14 اسفند 1393          
منوی اصلی

اخبار گروه ارشد جزا و جرم شناسی
دسته بندي اخبار
  آرشيو اخبار

چارت سازمانی

قابل توجه دانشجویانی که متقاضی برگزاری مجدد امتحان عملی 

درس آشنایی با کامپیوتربودند: 

امتحان عملی مجدد این درس:مورخ 08/12/93 راس ساعت


9:30برگزار میشود


شروع کلاس ها از 23 بهمن ماه میباشد گروه و تاریخ کلاس خود

را کنترل نمایید  


برنامه نیمسال دوم 94-93 اعلام شد , ثبت نام از طریق سایت

 انجام میگرددقابل توجه

نظر به مشکلات پیش آمده و لزوم گذراندن 4 ترم درسی لذا

دانشجویان غیر مرتبط در ترم دوم دروس ارائه شده برای ترم اول

دانشجویان مرتبط ودر ترم سوم دروس ترم دوم ودر ترم چهارم

دروس ترم سوم دانشجویان مرتبط را اخذ نمائید و اخذ پایان نامه

در ترم پنجم برای دانشجویان امکان پذیر است و مسئولیت عدم

اجرا این شرایط  برعهده دانشجو می باشد


تاریخ ارجاع پروپوزالهای دانشجویانی  که در سامانه پایان 

نامه  ثبت

شده اندبه مدیرگروه    بیستم هرماه میباشدطبق نظر معاونت محترم آموزشی دانشجویان در زمان تعیین شده

بایستی جهت ثبت دروس ،پایان نامه ، تمدید پایان نامه به

سایت مراجعه در غیراینصورت عدم مراجعه محسوب خواهند شددرخصوص دروس جبرانی(منطق-آشنایی با


کامپیوتر-


روش تحقیق-وصایا عینا با همین


عنوان در دوره کارشناسی  ) 
 


قابل توجه  کلیه دانشجویان محترم


مسئولیت عدم


اخذ دروس بالا در زمان  دفاع وفراغت از


تحصیل برعهده دانشجو میباشدو تا دروس فوق


را پاس ننمائید نمی توانید از پایان نامه 


خود دفاع نمائید 


 لذا در این


زمینه دقت نظر کافی داشته و حتما با


مدیرگروه مشورت نمائید 
بر
نامه زمانبندی تشکیل کلاس های ارشد حقوق
 

1-  دروس ترم سوم  

 

جزای بین الملل     

روانشناسی جنایی 

تاریخ تحولات

جزای عمومی 2 

 

دکتر رمضانی  

دکتر معنوی

دکتر پاک نیت

 

1

2

1

2

1

2

1

2

مشخصه

11125

11126

11127

11128 

11129 

11130 

11131

11132 

جلسه اول

برنامه جدید93/12/13 93/12/14 برنامه جدید 24/11/93 23/11/93 93/11/29 93/11/30 بعد از عید بعد از عید

جلسه دوم  

21/12/93 22/12/93 93/12/20 93/12/21

جلسه سوم  

جلسه چهارم  

 

 

2-      دروس ترم  دوم   

 

جرم شناسی

پزشکی قانونی

جزای اختصاصی 1

کیفری اقتصادی

آیین دادرسی کیفری

سمینار

 

دکتر زمانی

دکتر پورحبیبی

دکتر  امینی زاده

دکتر ا صادق نژاد

دکتر دلیر

دکترموسوی

 

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

مشخصه

 11113

11114

11115 

 11116

 11117

 11118

11119 

 11120

 11121

 11122

 11123

11124 

جلسه اول

22/12/93 23/12/93 30/11/93
ساعت 12تا20
14/12/93
ساعت12تا20
30/11/93
ساعت 8 تا 12
30/11/93
ساعت14تا18
93/11/29 از ساعت 2 تا 6 93/11/29
از ساعت 8
تا 12
23/11/93 24/11/93 93/12/07 ساعت2تا 6 30/11/93ساعت8تا12

جلسه دوم  

21/12/93ساعت8تا 12 21/12/93ساعت 14تا18 20/12/93
8تا12
20/12/93
14تا18
کنسل بعد از عید کنسل بعد از عید

جلسه سوم

 جلسه چهارم

آشنایی با کامپیوتر با مشخصه 11133 (گروه اول ) 06/12/93 ساعت 14تا 18
    
آشنایی  با کامپیوتر با مشخصه 11141 (گروه دوم ) 21/12/93 ساعت 8تا 12
3- ترم اول (از دروس اصلی ) 

              کلیه کلاسها از ساعت 8 صبح برگزار میگردد قابل توجه دانشجویان ترم اول کلیه دروس شما یا در گروه اول  یا در گروه دوم بایستی ثبت گردد در غیر اینصورت به مشکل تداخل کلاسی بر خواهید خورد ضمنا کلیه اطلاع رسانی ما از طریق همین وب سایت میباشد .

 

 
 

 در حال حاضر گروه دوم ترم اول منحل کسانی که در این گروه

ثبت نام کرده بودند به گروه اول منتقل شده اند  

 
 

 

جزای عمومی1

متون فقه جزایی

متون حقوقی به

 روش تحقیق

جامعه شناسی به

 

   دکتر
رحمانیان

دکتر
الله وردی
دکتر صالحی 1-دکتر وفایی
2-دکترموسوی 
                                     

دکتر صادق نژاد

 

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

مشخصه

11102     11103 11104

11105 

11106 11107 11108 11109 11110 11111

جلسه اول

93/12/01 از ساعت 8تا 12 93/12/01 از  14 تا 18 93/11/25
ساعت 2 تا 6
93/11/24 93/11/30

جلسه دوم  

93/12/15 از ساعت 2تا6 93/12/15 از ساعت8 تا12 93/12/02ساعت  2 تا 6 بعد از عید 93/12/21

جلسه سوم  

93/12/16ساعت 2 تا 6

جلسه چهارم  

منطق با مشخصه 11112در تاریخ 08/12/93 از ساعت 8 صبح


 

شروع تمامی کلاسها از ساعت 8 صبح بوده و تا 6 بعد از ظهر 


ادامه دارد
 

       دانشجویان می بایست تنها از ورودی و گروه مورد نظر خود مشخصه ها را انتخاب نمایند در صورت انتخاب موارد دیگر که

با هماهنگی مدیرگروه بایستی انجام شود هرگونه تداخل کلاسی و امتحانی بر عهده خود دانشجو خواهد بود

         همیشه قبل از تصمیم به شرکت در کلاس برنامه کلاسی خود را کنترل کنید.

           کلاسها برای هر درس در هرماه یک روز کامل برگزار میگردد

 ---------------------------


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211

ajaums

ارتودنسی

energy exploration

طراحی وب

snake

ترک