سه‌شنبه, 25 مهر 1396

منوی اصلی


اخبار گروه ارشد جزا و جرم شناسی

دسته بندي اخبار 

چارت سازمانی


کلاس منطق چهارشنبه هر هفته ساعت 12قابل توجه دانشجویان محترم
قابل توجه دانشجویان گرامی که پوروپوزال آنها در شورای تخصصی گروه مطرح می شود :
تاریخ تشکیل جلسه  شورای تخصصی گروه برای تصویب پوروپوزال ها چهرشنبه 29/6/96 از ساعت 9 برگزار میگردد و حضور کلیه دانشجویانی که به این مرحله رسیده اند الزامی میباشد

 


چارت ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در انتشارات موجود میباشد

 

 

تذکر:دانشجویانی که در دروس جبرانی و پیشنیاز نمره کمتر از 12 گرفته اند حتما در ترم بعد باید درس نامبرده را اخذ نمائید


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم ترم اول  کلاسها در روز های مقرر ساعت 8 صبح شروع میگردد


قابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری جزا و جرم شناسی

باتوجه به تاکید هیئت رئیسه دانشگاه از این پس در جلسات بررسی پروپوزال که اول و نیمه هر ماه برگزار می گردد حضور دانشجویان در جلسه گروه الزامی میباشد

بدین وسیله به تمامی دانشجویانی که اقدام به درج پروپوزال در سایت می نمایند اعلام می شود که در تاریخ های فوق جهت بررسی پروپوزال خود و دفاع از آن در گروه حاضر شوند.

تذکر:
1- تعداد واحد جهت فراغت 26 واحد نظری 6 واحد پایان نامه میباشد
2- نمره پاسی در ارشد 12 به بالا میباشد
3- معدل زیر 14 مشروطی محسوب میگردد
4- دو ترم مشروطی
منجر به اخراج از دانشگاه میشود
5- اخذ دروس منطق -وصایا-   در صورتی که در دوره کارشناسی خود این دروس را پاس نکرده باشند الزامی میباشد ومسئولیت عدم گذراندن این دروس در زمان فراغت بعهده خود دانشجو میباشد
6-
معدل کل بعد از گذراندن کلیه دروس نظری میبایست 14 باشد در غیر اینصورت اخذ پایان نامه غیرممکن و دانشجو حتما بایستی به گروه مراجعه و مدارک وی جهت اعلام نظر به کمیسیون موارد خاص فرستاده شود


لطفا قبل از حضور در کلاس روز قبل تاریخ کلاسها را در سایت کنترل بفرمایید تا از برگزاری کلاس مطمئن شوید

****** تذکر:  دانشجویان محترم در صورتی که 2 درس ذیل را در دوره کارشناسی نگذرانده باشید اخذ این دروس الزامی میباشد در غیر اینصورت فراغت از تحصیل شما غیر ممکن میباشد

1- درس منطق (ترم اول )

2-  درس روش تحقیق(الزامی  همگی باید انتخاب نمایند - ترم اول )


3- وصایا :آزاد در هر ترم

دروس ترم اول


برنامه نیم سال تحصیلی اول 96/97                                                                               


 

جامعه شناسی جنایی

دکتر موسوی

ساعت17تا20

روش تحقیق

دکتر باقرییک هفته در میان 14تا178
شروع از 5/7/96

متون حقوق به زبان تخصصی

دکتر زمانی

 

متون فقه جزایی

دکتر علیمرادی

 

حقوق جزای عمومی1

دکتر رحمانیان


 

 

5/7/96
12/7/9604/08/96


19/7/96
از ساعت 8تا12

20/7/96
21/7/96

مشخصه

19/7/96
26/7/962/9/96

جلسه اول

3/8/96
10/8/96

23/9/96


جلسه دوم

17/8/96
24/8/96
30/9/96

جلسه سوم

1/9/96
8/9/96

جلسه چهارم

22/9/96
29/9/94
6/10/96


 دروس ترم دومسمینار

دکتر موسوی

آئین دادرسی کیفری

دکتر دلیرحقوق جزای اختصاصی 1

دکتر روح المینیپزشکی قانونی

دکتر پورحبی


حقوق کیفری اقتصادی

دکتر موسوی

گروه اول مشخصه11137

گروه دوم مشخصه

11114

جرم شناسی

دکتر موسوی


 

گروه یک
ساعت 8تا9
گروه دو
ساعت 9تا10

13/7/96


28/07/96
از ساعت 9


20/7/96
از ساعت
12/30

گروه اول 10تا11
گروه دوم
11تا12
ساعت 13تا16
5/7/96
12/7/96

مشخصه

6/7/96 6/7/96
11/8/96

6/7/96
13/7/96
از ساعت 14تا16


19/7/96
26/7/97
3/8/96


جلسه اول

13/7/96
از ساعت
16تا17

20/7/96
تاریخ 20مهر کنسل شد
13/7/96
از ساعت
17تا18

20/7/96
تاریخ 20مهر کنسل شد20/7/96
کنسل شد
27//7/96
8تا11
هر دو گروه
10/8/96
17/8/96
24/8/96

جلسه دوم

27/7/96
11تا13
هر دو گروه
27/7/96
11تا13
هر دوگروه4/8/96
11/8/96

1/9/96
8/9/96
22/9/96

جلسه سوم

11/8/96
18/8/96
11/8/96
18/8/9618/8/96
25/8/96
6/10/96

جلسه چهارم

25/8/96
2/9/96
9/9/96
25/8/96
2/9/96
9/9/962/9/96
9/9/96
23/9/96


 

 


دروس ترم سوم 

    حقوق جزای عمومی2

دکتر زمانی


تاریخ تحولات

دکتر کاظمی جویباری


حقوق جزای اختصاصی2

دکتر امینی زاده

گروه یک ساعت 8تا12 مشخصه11124

گروه دو ساعت 12تا16مشخصه 11125


حقوق جزای بین الملل

دکتر رمضانی

گروه اول مشخصه 11126

گروه دوم مشخصه 11127


 

 

 


26/8/96
27/7/96 13/7/96
از ساعت 8تا12
13/7/96
از ساعت
12تا16
گروه اول
6/7/96
مشخصه 11126
8تا12
گروه دوم
6/7/96
مشخصه 11127
14تا18

مشخصه

 


24/9/96
4/8/96

4/8/96
20/7/96
20/7/96

جلسه اول

 


25/8/96
25/8/96
5/8/96
5/8/96

جلسه دوم

 


9/9/96 9/9/96
19/8/96
19/8/96

جلسه سوم

 


23/9/96 23/9/69
3/9/96
3/9/96

جلسه چهارم

 
17/9/96
17/9/96

 


 


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8

دکتر آناهیتا علیزاده

moai game platform center

تجهیزات دندانپزشکی