سه‌شنبه, 20 بهمن 1394

منوی اصلی


اخبار گروه ارشد جزا و جرم شناسی

دسته بندي اخبار 

چارت سازمانی 

دانشجویان جدید الورود حتما مطا لب زیر را مطالعه نمایند.


نظر به مشکلات پیش آمده و لزوم گذراندن 4 ترم درسی لذا


دانشجویان غیر مرتبط در ترم دوم دروس ارائه شده برای ترم اول


دانشجویان مرتبط ودر ترم سوم دروس ترم دوم ودر ترم چهارم

دروس ترم سوم دانشجویان مرتبط را اخذ نمائید و اخذ پایان نامه

در ترم پنجم برای دانشجویان امکان پذیر است و مسئولیت عدم

اجرا این شرایط  برعهده دانشجو می باشد

تاریخ ارجاع پروپوزالهای دانشجویانی  که در سامانه پایان 

نامه  ثبت

شده اندبه مدیرگروه    بیستم هرماه میباشدطبق نظر معاونت محترم آموزشی دانشجویان در زمان تعیین شده

بایستی جهت ثبت دروس ،پایان نامه ، تمدید پایان نامه به

سایت مراجعه در غیراینصورت عدم مراجعه محسوب خواهند شد


درخصوص دروس جبرانی(منطق-


روش تحقیق-وصایا عینا با همین


عنوان در دوره کارشناسی  ) 
قابل توجه  کلیه دانشجویان محترم


مسئولیت عدم


اخذ دروس بالا در زمان  دفاع وفراغت از


تحصیل برعهده دانشجو میباشدو تا دروس فوق


را پاس ننمائید نمی توانید از پایان نامه 


خود دفاع نمائید 


 لذا در این


زمینه دقت نظر کافی داشته و حتما با


مدیرگروه مشورت نمائید 
بر
نامه زمانبندی تشکیل کلاس های ارشد حقوق 

 

1-  دروس ترم سوم  

 

جزای بین الملل     

حقوق جزای اختصاصی 2

تاریخ تحولات

جزای عمومی 2 

 

دکتر زمانی

دکتر حسین اسلامی

دکتر غلامی
دکتر حسین اسلامی

 

1

2

1

2

1

2

1

2

مشخصه

11123

       11124
     11125

 

 11127

11128

    11129
     11130

جلسه اول

6/12/94
94/12/07
29/11/94
8تا1230/11/94
8تا12
30/11/94
14تا18

جلسه دوم  

13/12/94
14/12/94
20/12/94
8تا1221/12/94
8تا12
21/12/94
14تا18

جلسه سوم  

19/01/95
20/01/95


جلسه چهارم  

9/02/95
10/02/95 

 

2-      دروس ترم  دوم  
دروس

جرم شناسی

پزشکی قانونی

جزای اختصاصی 1

کیفری اقتصادی

آیین دادرسی کیفری

سمینار

 

جلسات 

دکتر موسوی

دکتر پور حبیبی 

دکتر صبوری پور

دکتر موسوی

دکتر دلیر 


دکتر موسوی
 

 

1

2

1

 

1

2

1

2

1

2

1

2

 3                    

مشخصه

 11112


11113

11132

 


   1111411115

11116

11117

 11118

11119

11120 11121  11122

جلسه اول

29/11/94
8تا11
29/11/94
11تا13


6/12/94
7/12/94
29/11/94
13تا14
29/11/94
14تا15


07/12/94

06/01/94
29/11/94
15تا16
29/11/94
16تا17
 29/11/94
17تا18

جلسه دوم  

13/12/94
8تا11
13/1294
11تا13


19/01/95
20/02/95
13/12/94
13تا14

13/12/94
14تا15

20/01/95
19/01/95
13/12/94
15تا16
13/12/94
16تا17
 13/12/94
17تا18

جلسه سوم

20/12/94
8تا11
20/12/9409/02/95
10/02/95
20/12/94
13تا14
20/12/94
14تا15
10/02/95
09/02/95

20/12/94
15تا16


20/12/94
16تا17
 20/12/94
17تا18

 جلسه چهارم

30/02/95
31/02/9531/02/95
30/02/95


 


قابل توجه دانشجویان درس جرم شناسی دکتر نیاز پور امتحان این درس به تاریخ 24/11/94
ساعت 10 صبح تغییر داده شد.


3- ترم اول (از دروس اصلی ) 

 

کلیه کلاسها از ساعت 8 صبح برگزار میگردد قابل توجه دانشجویان ترم اول کلیه


دروس شما یا در گروه اول  یا در گروه دوم بایستی ثبت گردد در غیر اینصورت ب


ه مشکل تداخل کلاسی بر خواهید خورد ضمنا کلیه ا


اطلاع رسانی ما از طریق همین وب سایت میباشد .


قابل توجه دانشجویان ترم اول : دانشجویانی که درس منطق ووصایا  را در دوره کارشناسیپاس نکرده اند

موظف به اخذ

درس  منطق در ترم اول میباشند0


 

 

جزای عمومی1

متون فقه جزایی

متون حقوقی به

 روش تحقیق

جامعه شناسی جنایی

 

حامد رحمانیان 

دکتر
حسین اسلامی
دکتر دبستانی  گروه 1:دکتر وفائی 
گروه ی2: دکتر وفائی
دکتر الله وردی

 

1


1


1

2

1

     2

1


مشخصه

11102

11104

 

11106
11107
11108
11109
11110

جلسه اول

13/12/94
14/12/94

30/11/94
از ساعت 8 صبح

05/12/94
8تا10

05/12/94
10تا12

30/11/94
14تا18

30/11/94
14تا18


20/12/94
21/12/94

جلسه دوم  12/12/94
8تا10


12/12/94
10تا12

14/12/94
14تا18


14/12/94
14تا18


جلسه سوم  

19/12/94
8تا10

19/12/94
10تا12

جلسه چهارم  


 

شروع تمامی کلاسها از ساعت 8 صبح بوده و تا 6 بعد از ظهر ادامه دارد
 

دانشجویان می بایست تنها از ورودی و گروه مورد نظر خود مشخصه ها را انتخاب نمایند در صورت انتخاب موارد دیگر که

با هماهنگی مدیرگروه بایستی انجام شود هرگونه تداخل کلاسی و امتحانی بر عهده خود دانشجو خواهد بود

        

همیشه قبل از تصمیم به شرکت در کلاس برنامه کلاسی خود را کنترل کنید.

         

 کلاسها برای هر درس در هرماه یک روز کامل برگزار میگردددانشجویان محترم ارشد چنانچه پس از گذراندن کلیه واحد های درسیشان معدل کمتر از 14 داشته باشند اجازه دفاع از پایان نامهرا ندارند ضمن مراجعه به

کارشناس رشته وارسال فرم خلاصه وضعیت به کمیسیون موارد خاص ،مجوز دفاع صادر میگردد

 ---------------------------


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8