يکشنبه, 21 آذر 1395

منوی اصلی


اخبار گروه ارشد جزا و جرم شناسی

دسته بندي اخبار 

چارت سازمانی

کلاس های منطق در تاریخ های 18 و 19 آذر برگزار نمیگردد

 دانشجویان درس آئین دادرسی کیفری دکتر  دلیر استثنائا کلاس ایشان جمعه مورخ 8از ساعت صبح 19/9/95  هر دو گروه  برگزار میگردد.

کلیه دانشجویانی که پورپوزال آنها آماده می باشد و همچنین کسانی که قبلا پروپوزال خود را به مدیر گروه تحویل داده اند

لازم است سریعا پوروپوزال را در پورتال دانشگاه در قسمت پایان نامه ها ثبت نمایند در غیر این صورت به مرحله تائید نهایی نخواهند رسید و عواقب آن به عهده خود دانشجو می باشد

 

 

چارت ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در انتشارات موجود میباشد

 

 

تذکر:دانشجویانی که در دروس جبرانی و پیشنیاز نمره کمتر از 12 گرفته اند حتما در ترم بعد باید درس نامبرده را اخذ نمائید


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم ترم اول  کلاسها در روز های مقرر ساعت 8 صبح شروع میگردد

تذکر:
1- تعداد واحد جهت فراغت 26 واحد نظری 6 واحد پایان نامه میباشد
2- نمره پاسی در ارشد 12 به بالا میباشد
3- معدل زیر 14 مشروطی محسوب میگردد
4- دو ترم مشروطی
منجر به اخراج از دانشگاه میشود
5- اخذ دروس منطق -وصایا-   در صورتی که در دوره کارشناسی خود این دروس را پاس نکرده باشند الزامی میباشد ومسئولیت عدم گذراندن این دروس در زمان فراغت بعهده خود دانشجو میباشد
6-
معدل کل بعد از گذراندن کلیه دروس نظری میبایست 14 باشد در غیر اینصورت اخذ پایان نامه غیرممکن و دانشجو حتما بایستی به گروه مراجعه و مدارک وی جهت اعلام نظر به کمیسیون موارد خاص فرستاده شود


لطفا قبل از حضور در کلاس روز قبل تاریخ کلاسها را در سایت کنترل بفرمایید تا از برگزاری کلاس مطمئن شوید

****** تذکر:  دانشجویان محترم در صورتی که 2 درس ذیل را در دوره کارشناسی نگذرانده باشید اخذ این دروس الزامی میباشد در غیر اینصورت فراغت از تحصیل شما غیر ممکن میباشد

1- درس منطق (ترم اول )

2-  درس روش تحقیق(الزامی  همگی باید انتخاب نمایند - ترم اول )


3- وصایا :آزاد در هر ترم

دروس ترم اول


 


جامعه شناسی جنایی

دکتر موسوی

روش تحقیق

دکتر وفایی گروه1

دکتر باقری زاده گروه2

متون حقوق به زبان تخصصی

دکتر زمانی

متون فقه جزایی

دکتر علیمرادی

حقوق جزای عمومی1

دکتر رحمانیان

 

 

11111

11110

11108

11109

11107

11106

11105

11104

11103

11102

مشخصه

7/7/95

17تا19

7/7/95

15تا17

 22/7/95
8تا10

15/7/95

16تا20

9/7/95

8/7/95

23/7/95

9/7/95

15/7/95

15/7/95

جلسه اول

14/7/95

17تا19

14/7/95

15تا17

 6/8/95
8تا10

29/7/95

16تا20

30/7/95

29/7/95

21/8/95

7/8/95

14/8/95

13/8/95

جلسه دوم

28/7/95

17تا19

28/7/95

15تا17

 20/8/95
8تا10

13/8/95

16تا20

28/8/95

27/8/95

19/9/95

5/9/95

03/9/95

03/9/95

جلسه سوم

5/8/95

17تا19

5/8/95

15تا17

 4/9/95
8تا10

27/8/95

16تا20

11/9/95

16تا20

26/9/95

25/9/95

10/10/95

3/10/95

17/9/95

17/9/95

جلسه چهارم

12/8/95

17تا19

26/8/95

17تا19

3/9/95

17تا19

12/8/95

15تا17

26/8/95

15تا17

3/9/95

15تا17

 

 25/9/95

16تا20

 

 

 

 

 

 

 دروس ترم دومسمینار

آئین دادرسی کیفری

دکتر دلیر

حقوق جزای اختصاصی 1

دکتر امینی زاده

پزشکی قانونی

دکتر پورحبیبی

حقوق کیفری اقتصادی

دکتر موسوی

 

جرم شناسی

دکتر موسوی

 

11121

11121

11115

11114

11118

11117

11113

11112


11120

11119

مشخصه

8/7/95

15تا16

8/7/95

14تا15

15/7/95

15/7/95

 16/7/95

7/8/95

کنسل

16/7/95

7/8/95

کنسل

 

22/7/95

12تا16


 

8/7/95

8تا10

جلسه اول

15/7/95

15تا16

15/7/95

14تا15

13/8/95

13/8/95

 14/8/95

8تا12

14/8/95

14تا18

 

27/8/95

12تا16


 

15/7/95

8تا10

جلسه دوم

29/7/95

15تا16

29/7/95

14تا15

19/9/95

19/9/95

21/8/95

8تا12

21/8/95

14تا18

 

11/9/95

12تا16 

29/7/95

 

8تا10

جلسه سوم

6/8/95

15تا16

6/8/95

14تا15

10/10/95

9/10/95

12/9/95

8تا12

12/9/95

14تا18

 

 18/9/95

14تا18


 

6/8/95

 

8تا10

جلسه چهارم

20/8/95

15تا16

27/8/95

15تا16

4/9/95

15تا16

کنسل

25/9/95

12تا14

20/8/95

14تا15

27/8/95

14تا15

4/9/95

14تا15

کنسل

25/9/95

14تا16

 

 


26/9/95

از پنجشنبه به جمعه تغییر داده شد

8تا12

 26/9/95

از پنجشنبه به جمعه تغییر داده شد

14تا18

 

 


 

20/8/95

8تا10

27/8/95

8تا10

4/9/95

8تا10

25/9/95

8تا12

 

دروس ترم سوم 

    حقوق جزای عمومی2

دکتر زمانی

تاریخ تحولات

دکتر کاظمی جویباری

حقوق جزای اختصاصی2

دکتر صبوری

حقوق جزای بین الملل

دکتر رمضانی

 

 

 

 

11129

11128

11127

11126

11125

11124

11119

11123

مشخصه

 

 

7/8/95

8تا14

6/8/95

از 8صبح

30/7/95

29/7/95

30/7/95

29/7/95

 

9/7/95

8/7/95

جلسه اول

 

 

4/9/95

5/9/95

14/8/95

13/8/95

5/9/95

4/9/95

7/8/95

14تا16

7/8/95

16تا18

 

جلسه دوم

 

 

 

 

8 تا 14 19/9/95

18/9/95

 18/9/95

  8 الی 14

19/9/95

 21/8/95

21/8/95

جلسه سوم

 

 

 

 

 20/9/95

 20/9/95

 

 

5/9/95

8تا12

5/9/95
14تا18

جلسه چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

14 الی 20


19/9/95


14 الی 20 

19/9/95

 


 


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8

دکتر آناهیتا علیزاده

moai game platform center

تجهیزات دندانپزشکی