جمعه, 2 تير 1396

منوی اصلی


اخبار گروه ارشد جزا و جرم شناسی

دسته بندي اخبار 

چارت سازمانی

آخرین جلسه متون فقه جزایی جناب دکتر علیمرادی چهارشنبه مورخ 10/03/96 از ساعت 14تا17 برگزار میگردد
اولین جلسه روش تحقیق بعد از عید 23/01/96میباشددانشجویان محترم درس روش تحقیق  این درس یکه هفته در میان برگزار میشود


اولین جلسه روش تحقیق 18 اسفند ساعت15 ال 19


اولین جلسه منطق 5 اسفند ساعت 12 الی 14
قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس دکتر علیمرادی مورخ 28/11/95 کنسل گردید


کلیه دانشجویانی که پورپوزال آنها آماده می باشد و همچنین کسانی که قبلا پروپوزال خود را به مدیر گروه تحویل داده اند

لازم است سریعا پوروپوزال را در پورتال دانشگاه در قسمت پایان نامه ها ثبت نمایند در غیر این صورت به مرحله تائید نهایی نخواهند رسید و عواقب آن به عهده خود دانشجو می باشد

 

 

چارت ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در انتشارات موجود میباشد

 

 

تذکر:دانشجویانی که در دروس جبرانی و پیشنیاز نمره کمتر از 12 گرفته اند حتما در ترم بعد باید درس نامبرده را اخذ نمائید


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم ترم اول  کلاسها در روز های مقرر ساعت 8 صبح شروع میگردد

تذکر:
1- تعداد واحد جهت فراغت 26 واحد نظری 6 واحد پایان نامه میباشد
2- نمره پاسی در ارشد 12 به بالا میباشد
3- معدل زیر 14 مشروطی محسوب میگردد
4- دو ترم مشروطی
منجر به اخراج از دانشگاه میشود
5- اخذ دروس منطق -وصایا-   در صورتی که در دوره کارشناسی خود این دروس را پاس نکرده باشند الزامی میباشد ومسئولیت عدم گذراندن این دروس در زمان فراغت بعهده خود دانشجو میباشد
6-
معدل کل بعد از گذراندن کلیه دروس نظری میبایست 14 باشد در غیر اینصورت اخذ پایان نامه غیرممکن و دانشجو حتما بایستی به گروه مراجعه و مدارک وی جهت اعلام نظر به کمیسیون موارد خاص فرستاده شود


لطفا قبل از حضور در کلاس روز قبل تاریخ کلاسها را در سایت کنترل بفرمایید تا از برگزاری کلاس مطمئن شوید

****** تذکر:  دانشجویان محترم در صورتی که 2 درس ذیل را در دوره کارشناسی نگذرانده باشید اخذ این دروس الزامی میباشد در غیر اینصورت فراغت از تحصیل شما غیر ممکن میباشد

1- درس منطق (ترم اول )

2-  درس روش تحقیق(الزامی  همگی باید انتخاب نمایند - ترم اول )


3- وصایا :آزاد در هر ترم

دروس ترم اول


 

جامعه شناسی جنایی

دکتر موسوی

11102

روش تحقیق

دکتر انوشه

11103


متون حقوق به زبان تخصصی

دکتر زمانی

11104

متون فقه جزایی

دکتر علیمرادی

11105

حقوق جزای عمومی1

دکتر رحمانیان

 11106

 

28/11/95
14تا1629/11/95
05/12/95
تاریخ جدید
14تا20

2/03/96
2/03/96

مشخصه

5/12/95
8تا106/12/95

تغییر از 5 اسفند به 6اسفند ماه

01/02/96
از ساعت 8تا 1
4


11/03/96
12/03/96

جلسه اول

19/12/95
10تا12

24/1/96
07/02/96
14تا20
جلسه دوم

31/01/96
12
تا14
4/3/96
15/02/96
14تا20
جلسه سوم

7/02/96
8تا10

28/02/96
8تا13جلسه چهارم

14/02/96
12تا14
21/02/96
8تا10
28/02/96

13تا17
4/03/96
12تا16


4/03/96
14تا20
کنسل
10/03/96
ساعت14تا17
 دروس ترم دوم


سمینار

دکتر موسوی

آئین دادرسی کیفری

دکتر دلیر

گروه یک 11115

گروه دو 11116

حقوق جزای اختصاصی 1

دکتر صبوری

گروه یک11113

گروه دو11114

پزشکی قانونی

دکتر پورحبی

گروه یک11111

گروه دو11112

حقوق کیفری اقتصادی

دکتر موسوی

گروه یک11110

گروه دو

11109

 

جرم شناسی

دکتر موسوی

گروه یک

11107

گروه دو

11108

 

گروه اول

11117

28/11/95

30/13تا30/14

گروه دوم

11118

28/11/95

30/14تا30/15

گروه سوم

11127

28/11/95

30/15تا30/16

29/11/95

28/11/95

28/11/95

29/11/95 5/12/95
12تا16
5/12/95
16تا20

28/11/95
گروه   یک 16تا17 گروه دو17تا18

27/11/95
14/30تا17

27/11/95
17تا19/30

مشخصه

18/12/95

18تا20

18/12/95
18تا20
18/12/95
18تا20
17/01/96
از ساعت 10صبح
18/01/96
19/12/95
20/12/95
31/01/96
12تا16
31/01/96
16تا20

5/12/95
گروه یک 10تا11
گروه دو 11تا12

4/12/95
14/30تا17

4/12/95
17تا19/30

جلسه اول

8تا10

19/12/95

8تا10

19/12/95

8تا10

19/12/95

7/02/96
هر دو گروه
7/02/96
هر دو گروه
24/01/96
از ساعت 10 صبح
25/01/96
28/02/96
ساعت 14تا20
28/02/96
ساعت14تا20

19/12/95
گروه یک 15تا16
گروه دو 16تا17

11/12/95
14/30تا17

11/12/95
17تا19/30

جلسه دوم

16تا19

17/1/96

16تا19

17/1/96

16تا19

17/1/96

4/03/96
8تا13
5/03/95
8تا13
28/02/96
کنسل
29/02/96
کنسل17/01/96
8تا9گروه یک

9تا10گروه دو

18/12/95
14/30تا18

18/12/95
14/30تا18

جلسه سوم

8تا10

24/1/96

کنسل

8تا10

24/1/96

کنسل

8تا10

24/1/96

کنسل5/03/96
از ساعت 13تا20
4/03/96
از ساعت 13تا20


24

فروردین ماه کنسل گردید

16/1/95
14/30
تا17

16/1/95
17تا19/30

جلسه چهارم

30/13تا30/14

31/1/96


14/02/96

10تا12

21/02/96

12تا15

4/03/96

10تا12

30/14تا30/15

31/1/96


14/02/96

10تا12

21/02/96

12تا15

4/03/96

10تا12

30/15تا30/16

31/1/96


14/02/96

10تا12

21/02/96
12تا15

4/03/96

10تا1231/1/96
گروه یک
10تا11
گروه دو
14/02/96

هر دو گروه 8تا10

هر دو گروه

21/02/96

10تا12

چهارشنبه مورخ
27/02/96
17/30تا19/30

4/03/96

8تا10

30/01/96
15تا19
گروه یک

13/02/96
15تا19
گروه یک
27/02/96
15تا17/30
3/03/96
19تا15
هر دو گروه
6/02/96
15تا19
گروه دو

20/02/96
15تا19


گروه دو
3/03/96

15تا19

هر دو گروه

 

 


دروس ترم سوم 

    حقوق جزای عمومی2

دکتر زمانی

گروه یک 11125

گروه دو11126

تاریخ تحولات

دکتر کاظمی جویباری

گروه یک 11123

گروه دو11124

حقوق جزای اختصاصی2

دکتر امینی زاده

111121

حقوق جزای بین الملل

دکتر رمضانی

گروه یک 11119

گروه دو 11120

 

 

 


7/02/96
8/02/96
29/11/95 29/11/95 5/12/95
28/11/95
28/11/95

مشخصه

 


21/02/96
22/02/96
9/02/96
9/02/96
01/2/96

17/01/96
17/01/96

جلسه اول

 
24/02/96
از ساعت 12
25/02/96
از هشت صبح
14/02/95

31/01/96
31/01/96

جلسه دوم

 


11/03/96
ساعت14

28/02/96
28/02/96

جلسه سوم

 
96/03/11
96/03/11

جلسه چهارم

 


 


 


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8

دکتر آناهیتا علیزاده

moai game platform center

تجهیزات دندانپزشکی