يکشنبه, 4 مهر 1395

منوی اصلی


اخبار گروه ارشد جزا و جرم شناسی

دسته بندي اخبار 

چارت سازمانی

 


  

دانشجویان محترم کلاس هایی که با ایام تاسوعا و عاشورا مصادف میباشد تشکیل نمیگردد تاریخ کلاس

 

های جبرانی با نظر استاد مربوطه  متعاقبا اعلام میگردد

 

 

 

 

قابل توجه دانشجویان درس منطق اولین

 

جلسه این درس در تاریخ 16/7/95 ساعت

 

12تا 16

 

برگزا

 

میگردد. 

 

دانشجویان جدید الورود حتما مطا لب زیر را مطالعه

 

 

نمایند.


نظر به مشکلات پیش آمده و لزوم گذراندن 4 ترم درسی لذا


دانشجویان غیر مرتبط در ترم دوم دروس ارائه شده برای ترم اول


دانشجویان مرتبط ودر ترم سوم دروس ترم دوم ودر ترم چهارم

دروس ترم سوم دانشجویان مرتبط را اخذ نمائید و اخذ پایان نامه

در ترم پنجم برای دانشجویان امکان پذیر است و مسئولیت عدم

اجرا این شرایط  برعهده دانشجو می باشد

تاریخ ارجاع پروپوزالهای دانشجویانی  که در سامانه پایان 

نامه  ثبت

شده اندبه مدیرگروه    بیستم هرماه میباشدطبق نظر معاونت محترم آموزشی دانشجویان در زمان تعیین شده

بایستی جهت ثبت دروس ،پایان نامه ، تمدید پایان نامه به

سایت مراجعه در غیراینصورت عدم مراجعه محسوب خواهند شد


درخصوص دروس جبرانی(منطق-


روش تحقیق-وصایا عینا با همین


عنوان در دوره کارشناسی  ) 
قابل توجه  کلیه دانشجویان محترم


مسئولیت عدم


اخذ دروس بالا در زمان  دفاع وفراغت از


تحصیل برعهده دانشجو میباشدو تا دروس فوق


را پاس ننمائید نمی توانید از پایان نامه 


خود دفاع نمائید 


 لذا در این


زمینه دقت نظر کافی داشته و حتما با


مدیرگروه مشورت نمائید 
بر
نامه زمانبندی تشکیل کلاس های ارشد حقوق جزا و جرم شناسی  نیم سال اول 95-96

 

1-  دروس ترم سوم  

 

جزای بین الملل     

حقوق جزای اختصاصی 2

تاریخ تحولات

جزای عمومی 2 

 

دکتر رمضانی

دکتر صبوری

دکتر کاظمی جویباری

دکتر زمانی

مشخصه 

 

1

11119

2

11123

1

11124

2

11125

1 11126

2

11127

1

11128

2

11129

جلسه اول

8/7/95

9/7/95

29/7/95

30/7/95

16/7/95

15/7/95

6/8/95


جلسه دوم  

6/8/95

7/8/95

20/8/95

21/8/957/8/95


جلسه سوم  4/9/95


جلسه چهارم  5/9/95 

 

2-      دروس ترم  دوم  

 

دروس

جرم شناسی

پزشکی قانونی

جزای اختصاصی 1

کیفری اقتصادی

آیین دادرسی کیفری

سمینار

 

جلسات 

دکتر موسوی

دکتر پور حبیبی 

دکتر امینی زاده

دکتر نیاز پور

دکتر دلیر 


دکتر موسوی

 

 

1

2

1

 2

1

2

1

2

1

2

1

2

 3                    

مشخصه

11119

11120

11112

11113

11116

11130

11117

11118

11114

11115

11121

11122


جلسه اول

9/7/95
15/07/95

16/07/95
جلسه دوم  

13/8/95

14/8/95
جلسه سوم


 جلسه چهارم


 

 

 


 3-
ترم اول (از دروس اصلی ) 

 

کلیه کلاسها از ساعت 8 صبح برگزار میگردد قابل توجه دانشجویان ترم اول کلیه

 

دروس شما یا در گروه اول  یا در گروه دوم بایستی ثبت گردد در غیر اینصورت ب

 

ه مشکل تداخل کلاسی بر خواهید خورد ضمنا کلیه ا

 

اطلاع رسانی ما از طریق همین وب سایت میباشد .


قابل توجه دانشجویان ترم اول :

 

 

 دانشجویانی که درس منطق ووصایا  را در دوره کارشناسی

 

 

پاس نکرده اند

موظف به اخذ

درس  منطق در ترم اول میباشند0 

 

جزای عمومی1

متون فقه جزایی

متون حقوقی به

 روش تحقیق

جامعه شناسی جنایی

 

دکترحامد رحمانیان 

دکتر
علیمرادی

دکتر زمانیدکتر وفائی 
1

دکتر باقری زاده2

دکتر موسوی

مشخصه 

1

11102

     1

 

11103

1

11104

2

11105

1

1106

     2

 

11107

1

1110

 2 

11109 

1

11110

2

11111

جلسه اول  

15/7/95

16/7/95

9/7/95
8تا12

9/7/95
12تا18

8/7/95

9/7/95

15/7

16تا20
جلسه دوم  

13/8/95

14/8/95

9/7/95

23/7/95

29/7/95

30/7/95

جلسه سوم 

11/9/95

12/9/95

7/8/95

21/8/95

27/8/95

28/8/95

جلسه چهارم  

9/10/95

10/9/95

5/9/95

19/9/95

25/9/95

26/9/95
3/10/95

10/10/95
 

شروع تمامی کلاسها از ساعت 8 صبح بوده و تا 6 بعد از ظهر 

 

 

ادامه دارد

 

دانشجویان می بایست تنها از ورودی و گروه مورد نظر خود مشخصه ها را انتخاب نمایند در صورت انتخاب موارد دیگر که

با هماهنگی مدیرگروه بایستی انجام شود هرگونه تداخل کلاسی و امتحانی بر عهده خود دانشجو خواهد بود

        

همیشه قبل از تصمیم به شرکت در کلاس برنامه کلاسی خود را کنترل کنید.

         

 کلاسها برای هر درس در هرماه یک روز کامل برگزار میگردد

 

 

دانشجویان محترم ارشد چنانچه پس از گذراندن کلیه واحد های درسیشان معدل کمتر از 14 داشته باشند اجازه دفاع از پایان نامه

 

 

 

 

 

 

را ندارند ضمن مراجعه به

 

 

 


کارشناس رشته وارسال فرم خلاصه وضعیت به کمیسیون موارد خاص ،مجوز دفاع صادر میگردد

 

 

 


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8