يکشنبه, 2 آبان 1395

منوی اصلی


اخبار گروه ارشد جزا و جرم شناسی

دسته بندي اخبار 

چارت سازمانی


کلیه دانشجویانی که پورپوزال آنها آماده می باشد و همچنین کسانی که قبلا پروپوزال خود را به مدیر گروه تحویل داده اند

لازم است سریعا پوروپوزال را در پورتال دانشگاه در قسمت پایان نامه ها ثبت نمایند در غیر این صورت به مرحله تائید نهایی نخواهند رسید و عواقب آن به عهده خود دانشجو می باشد

 

 

چارت ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در انتشارات موجود میباشد

 

 

تذکر:دانشجویانی که در دروس جبرانی و پیشنیاز نمره کمتر از 12 گرفته اند حتما در ترم بعد باید درس نامبرده را اخذ نمائید


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم ترم اول  کلاسها در روز های مقرر ساعت 8 صبح شروع میگردد

تذکر:
1- تعداد واحد جهت فراغت 26 واحد نظری 6 واحد پایان نامه میباشد
2- نمره پاسی در ارشد 12 به بالا میباشد
3- معدل زیر 14 مشروطی محسوب میگردد
4- دو ترم مشروطی
منجر به اخراج از دانشگاه میشود
5- اخذ دروس منطق -وصایا-   در صورتی که در دوره کارشناسی خود این دروس را پاس نکرده باشند الزامی میباشد ومسئولیت عدم گذراندن این دروس در زمان فراغت بعهده خود دانشجو میباشد
6-
معدل کل بعد از گذراندن کلیه دروس نظری میبایست 14 باشد در غیر اینصورت اخذ پایان نامه غیرممکن و دانشجو حتما بایستی به گروه مراجعه و مدارک وی جهت اعلام نظر به کمیسیون موارد خاص فرستاده شود


لطفا قبل از حضور در کلاس روز قبل تاریخ کلاسها را در سایت کنترل بفرمایید تا از برگزاری کلاس مطمئن شوید

****** تذکر:  دانشجویان محترم در صورتی که 2 درس ذیل را در دوره کارشناسی نگذرانده باشید اخذ این دروس الزامی میباشد در غیر اینصورت فراغت از تحصیل شما غیر ممکن میباشد

1- درس منطق (ترم اول )

2-  درس روش تحقیق(الزامی  همگی باید انتخاب نمایند - ترم اول )


3- وصایا :آزاد در هر ترم

دروس ترم اول


 


جامعه شناسی جنایی

دکتر موسوی

روش تحقیق

دکتر وفایی گروه1

دکتر باقری زاده گروه2

متون حقوق به زبان تخصصی

دکتر زمانی

متون فقه جزایی

دکتر علیمرادی

حقوق جزای عمومی1

دکتر رحمانیان

 

 

11111

11110

11109

11108

11107

11106

11105

11104

11103

11102

مشخصه

7/7/95

17تا19

7/7/95

15تا17

 22/7/95
8تا10

15/7/95

16تا20

9/7/95

8/7/95

23/7/95

9/7/95

15/7/95

15/7/95

جلسه اول

14/7/95

17تا19

14/7/95

15تا17

 9/8/95
8تا10

29/7/95

16تا20

30/7/95

29/7/95

21/8/95

7/8/95

14/8/95

13/8/95

جلسه دوم

28/7/95

17تا19

28/7/95

15تا17

 20/8/95
8تا10

13/8/95

16تا20

28/8/95

27/8/95

19/9/95

5/9/95

12/9/95

11/9/95

جلسه سوم

5/8/95

17تا19

5/8/95

15تا17

 4/9/95
8تا10

 

26/9/95

25/9/95

10/10/95

3/10/95

9/10/95

10/10/95

جلسه چهارم

13/8/95

17تا19

13/8/95

15تا17

 

 

 

 

 

 

 

 

 دروس ترم دوم
سمینار

آئین دادرسی کیفری

دکتر دلیر

حقوق جزای اختصاصی 1

دکتر امینی زاده

پزشکی قانونی

دکتر پورحبیبی

جرم شناسی

دکتر موسوی

 

 

11121

11121

11115

11114

11118

11117

11113

11112

11120

11119

مشخصه

8/7/95

15تا16

8/7/95

14تا15

15/7/95

15/7/95

 

کنسل

 

22/7/95

12تا16

 

8/7/95

8تا10

جلسه اول

15/7/95

15تا16

15/7/95

14تا15

14/8/95

13/8/95

 

16/7/95

 

27/8/95

12تا16

 

15/7/95

8تا10

جلسه دوم

29/7/95

15تا16

29/7/95

14تا15

18/9/95

17/9/95

 

کنسل

 

 

 

29/7/95

 

8تا10

جلسه سوم

6/8/95

15تا16

6/8/95

14تا15

10/10/95

9/10/95

 

کنسل

 

 

 

 

6/8/95

 

8تا10

جلسه چهارم

20/8/95

15تا16

20/8/95

14تا15

 

 

 

 

 

 

 

20/8/95

8تا10

 
دروس ترم سوم 

    حقوق جزای عمومی2

دکتر زمانی

تاریخ تحولات

دکتر کاظمی جویباری

حقوق جزای اختصاصی2

دکتر صبوری

حقوق جزای بین الملل

دکتر رمضانی

 

 

 

 

11129

11128

11127

11126

11125

11124

11123

11119

مشخصه

 

 

7/8/95

6/8/95

30/7/95

29/7/95

30/7/95

29/7/95

 

9/7/95

8/7/95

8تا10

جلسه اول

 

 

4/9/95

4/9/95

14/8/95

13/8/95

5/9/95

4/9/95

7/8/95

6/8/95

 

جلسه دوم

 

 

 

 

19/9/95

18/9/95

 

 

 

 

جلسه سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8