ورود به سایت صفحه اصلی
يکشنبه, 31 فروردين 1393
منوی اصلی

اخبار گروه ارشد جزا و جرم شناسی
دسته بندي اخبار
  آرشيو اخبار

چارت سازمانی

 توجه :

کلاس وصایا امام (ره)  فقط یک روز در تاریخ 93/2/2 

برگزار میگردد 

                                     
تاریخ جامعه شناسی جنایی تغییر کرد


درخصوص دروس جبرانی ورودیهای 92از تاریخ  93/1/27 به مدیر گروه مراجعه و

 

فرم مربوطه رادریافت نمائید در غیر


این صورت سایت شما بسته خواهد شد 0

 


ضمن تبریک
 

سال نو برنامه سال 93 اعلام می گردد


قابل توجه : از تاریخ 92/12/6 به بعد نتیجه صور ت جلسات د

ر برد ارشد در
 

طبقه پائین دانشکده حقوق الصاق
 
می گردد لذا جوابگویی از طریق تلفن اکیدا ممنوع  می باشد .

   اولین نتیجه در برد اعلام شده است
م
  ضمنا مدیرگروه محترم جناب دکتر موسوی  روزهای چهارشنبه
 
8   الی 18 و پنج شنبه 8 الی 12

جوابگوی دانشجویان محترم می باشند.

برنامه زمانبندی تشکیل کلاس های ارشد حقوق 

1- دانشجویان ورودی مهر91 با   جبرانی و ورودی بهمن 91 بدون جبرانی   

 

حقوق جزای بین الملل  2 واحد

روانشناسی جنایی

2 واحد

تاریخ تحولات کیفری  2 واحد

حقوق جزای عمومی(2)   1 واحد

 

دکتر رمضانی

دکتر معنوی

دکتر غلامی

دکتر خواجه نوری

 

1

2

1

2

1

2

1

2

مشخصه

11124

11125

11126

11127

11128

11129

11130

11131

جلسه اول

2/12

1/12

1/12

2/12

20/12

21/12

22/12

23/12

جلسه دوم  

15/12 

16/12 

23/12 

22/12 

30/1/93

29/1/93 

 

 

جلسه سوم  

93/1/29

93/1/28

5/2/93

4/2/93

93/2/12 

93/2/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-     دانشجویان ورودی مهر 92 بدون جبرانی و ورودی بهمن 91 باجبرانی

 

جرم شناسی

پزشکی قانونی

جزای اختصاصی 1

کیفری اقتصادی

آیین دادرسی کیفری

سمینار

 

دکتر نیازپور

دکتر قادی پاشا

دکتر پاکزاد

دکتر اسلامی

دکتر دلیر

دکتر شجاعی

 

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

مشخصه

11110

11111

11112

11113

11116

11117

11118

11119

11120

11121

11122

11123

جلسه اول

23/12

22/12

22/12

23/12

15/12

16/12

9/12

 93/1/29

1/12

2/12

17/12

17/12

جلسه دوم  

93/1/21 

 93/1/22

93/1/29

93/1/28

 93/1/17

 93/1/16

 93/2/12

 93/2/26

93/1/22 

93/1/21

 23/1

 23/1

جلسه سوم

93/2/4 

 93/2/5

 93/2/11

93/2/12 

93/3/1 

93/3/1 

 

 

93/2/26 

93/2/25 

93/2/19 از8 صبح

93/2/19 ازساعت 14 

 جلسه چهارم

 

 

 

 

93/3/2 

 93/3/3

 

 

 

 

 

 


بدلیل برگزاری سه روز کلاس خانم دکتر پاکزاد لذا دانشجویان راه دور در کلاس روز جمعه اولویت دارند ضمنا کلاس پنج شنبه هر دو گروه با هم حضور داشته باشید 

آشنایی با کامپیوتر جلسه دوم 3/2/93 از ساعت 12

     دانشجویان ورودی بهمن  92 بدون جبرانی  -.دانشجویان ورودی مهر 92  با جبرانی تاکنون واحدی را به جز دروس پیش نگذرانده اند

 

 

 

جزای عمومی1

متون فقه جزایی3

متون حقوقی

 روش تحقیق

جامعه شناسی جنایی

 

دکتر صبوری

دکتر محمدی

دکتر شجاعی

دکتر وفایی

دکتر غلامی

 

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

مشخصه

11102

11133

11104

11105

11114

11115

11106

11107

11108

11109

جلسه اول

22/12

23/12

23/12 

24/12 

16/12

16/12

9/12

93/1/29

2/12

3/12

جلسه دوم  

93/1/29

93/1/28 

93/1/23 هر دو گروه با هم

93/1/23 هر دو گروه با هم

93/1/22 

93/1/22

93/2/12 

93/2/26 

93/2/19 

93/2/20

جلسه سوم  

93/2/26 

93/2/25 

93/2/13 

93/2/12 

93/2/18 

93/2/18 

 

 

 

 

جلسه چهارم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


منطق جلسه دوم 93/1/30 ساعت 8 صبح   

شروع تمامی کلاسها از ساعت 8 صبح بوده و تا 6 بعد از ظهر 


ادامه دارد
 

       دانشجویان می بایست تنها از ورودی و گروه مورد نظر خود مشخصه ها را انتخاب نمایند در صورت انتخاب موارد دیگر هر گونه تداخل کلاسی و امتحانی بر عهده خود دانشجو می باشد.

         همیشه قبل از تصمیم به شرکت در کلاس برنامه کلاسی خود را کنترل کنید.

           کلاسها برای هر درس در هرماه یک روز کامل برگزار میگردد

 


 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
DOURAN Portal V3.9.8.29
V3.9.8.29