دوشنبه, 9 اسفند 1395

منوی اصلی


اخبار گروه ارشد جزا و جرم شناسی

دسته بندي اخبار 

چارت سازمانی


اولین جلسه روش تحقیق 4 اسفند ساعت15 ال 19


اولین جلسه منطق 5 اسفند ساعت 12 الی 14
قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس دکتر علیمرادی مورخ 28/11/95 کنسل گردید


کلیه دانشجویانی که پورپوزال آنها آماده می باشد و همچنین کسانی که قبلا پروپوزال خود را به مدیر گروه تحویل داده اند

لازم است سریعا پوروپوزال را در پورتال دانشگاه در قسمت پایان نامه ها ثبت نمایند در غیر این صورت به مرحله تائید نهایی نخواهند رسید و عواقب آن به عهده خود دانشجو می باشد

 

 

چارت ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در انتشارات موجود میباشد

 

 

تذکر:دانشجویانی که در دروس جبرانی و پیشنیاز نمره کمتر از 12 گرفته اند حتما در ترم بعد باید درس نامبرده را اخذ نمائید


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم ترم اول  کلاسها در روز های مقرر ساعت 8 صبح شروع میگردد

تذکر:
1- تعداد واحد جهت فراغت 26 واحد نظری 6 واحد پایان نامه میباشد
2- نمره پاسی در ارشد 12 به بالا میباشد
3- معدل زیر 14 مشروطی محسوب میگردد
4- دو ترم مشروطی
منجر به اخراج از دانشگاه میشود
5- اخذ دروس منطق -وصایا-   در صورتی که در دوره کارشناسی خود این دروس را پاس نکرده باشند الزامی میباشد ومسئولیت عدم گذراندن این دروس در زمان فراغت بعهده خود دانشجو میباشد
6-
معدل کل بعد از گذراندن کلیه دروس نظری میبایست 14 باشد در غیر اینصورت اخذ پایان نامه غیرممکن و دانشجو حتما بایستی به گروه مراجعه و مدارک وی جهت اعلام نظر به کمیسیون موارد خاص فرستاده شود


لطفا قبل از حضور در کلاس روز قبل تاریخ کلاسها را در سایت کنترل بفرمایید تا از برگزاری کلاس مطمئن شوید

****** تذکر:  دانشجویان محترم در صورتی که 2 درس ذیل را در دوره کارشناسی نگذرانده باشید اخذ این دروس الزامی میباشد در غیر اینصورت فراغت از تحصیل شما غیر ممکن میباشد

1- درس منطق (ترم اول )

2-  درس روش تحقیق(الزامی  همگی باید انتخاب نمایند - ترم اول )


3- وصایا :آزاد در هر ترم

دروس ترم اول


 

جامعه شناسی جنایی

دکتر موسوی

11102

روش تحقیق

دکتر انوشه

11103


متون حقوق به زبان تخصصی

دکتر زمانی

11104

متون فقه جزایی

دکتر علیمرادی

11105

حقوق جزای عمومی1

دکتر رحمانیان

 11106

 

28/11/95
14تا1629/11/95
05/12/95
تاریخ جدید
14تا20مشخصه

5/12/95
8تا106/12/95

تغییر از 5 اسفند به 6اسفند ماه

جلسه اول

19/12/95
8تا10

23/1/96
جلسه دوم

4/3/96
جلسه سومجلسه چهارم دروس ترم دوم


سمینار

دکتر موسوی

آئین دادرسی کیفری

دکتر دلیر

گروه یک 11115

گروه دو 11116

حقوق جزای اختصاصی 1

دکتر صبوری

گروه یک11113

گروه دو11114

پزشکی قانونی

دکتر پورحبی

گروه یک11111

گروه دو11112

حقوق کیفری اقتصادی

دکتر موسوی

گروه یک11110

گروه دو

11109

 

جرم شناسی

دکتر موسوی

گروه یک

11107

گروه دو

11108

 

گروه اول

11117

28/11/95

30/13تا30/14

گروه دوم

11118

28/11/95

30/14تا30/15

گروه سوم

11127

28/11/95

30/15تا30/16

29/11/95

28/11/95

28/11/95

29/11/95 5/12/95
12تا16
5/12/95
16تا20

28/11/95
گروه   یک 16تا17 گروه دو17تا18

27/11/95
14/30تا17

27/11/95
17تا19/30

مشخصه

کنسل

کنسل کنسل

19/12/95
20/12/95


5/12/95
گروه یک 10تا11
گروه دو 11تا12

4/12/95
14/30تا17

4/12/95
17تا19/30

جلسه اول

30/13تا30/14

19/12/95

30/14تا30/15

19/12/95

30/15تا30/16

19/12/9524/01/96
25/01/96


19/12/95
گروه یک 10تا11
گروه دو 11تا12

11/12/95
14/30تا17

11/12/95
17تا19/30

جلسه دوم

30/13تا30/14

17/1/96

30/14تا30/15

17/1/96

30/15تا30/16

17/1/9628/02/96
29/02/96


17/1/96
گروه یک 10تا11
گروهدو
 11
تا12

18/12/95
14/30تا17

18/12/95
17تا19/30

جلسه سوم

30/13تا30/14

24/1/96

30/14تا30/15

24/1/96

30/15تا30/16

24/1/9624/1/96
گروه یک
10تا11
گروهدو
11تا12

16/1/95
14/30
تا17

16/1/95
17تا19/30

جلسه چهارم

30/13تا30/14

31/1/96

30/14تا30/15

31/1/96

30/15تا30/16

31/1/9631/1/96
گروه یک
10تا11
گروه دو
11تا12 

 


دروس ترم سوم 

    حقوق جزای عمومی2

دکتر زمانی

گروه یک 11125

گروه دو11126

تاریخ تحولات

دکتر کاظمی جویباری

گروه یک 11123

گروه دو11124

حقوق جزای اختصاصی2

دکتر امینی زاده

111121

حقوق جزای بین الملل

دکتر رمضانی

گروه یک 11119

گروه دو 11120

 

 

 


7/02/96
8/02/96
29/11/95 29/11/95 5/12/95
28/11/95
28/11/95

مشخصه

 
جلسه اول

 


جلسه دوم

 


جلسه سوم

 


جلسه چهارم

 


 


 


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8

دکتر آناهیتا علیزاده

moai game platform center

تجهیزات دندانپزشکی