صفحه اصلی سایت نقشه سایت ارتباط با دانشگاه English چهارشنبه, 5 آذر 1393          
منوی اصلی

اخبار گروه ارشد جزا و جرم شناسی
دسته بندي اخبار
  آرشيو اخبار

چارت سازمانی

برنامه امتحانی در سیستم ثبت گردید لطفا ملاحظه نمایید


اولین جلسه وصایا با جناب استاد رضایی در تاریخ 93/9/26 برگزار میگردد

 
 
  
از این تاریخ به بعد جهت ثبت مو ضوع و پروپزال به وب سایت

دانشگاه مراجعه  و در ستون سمت راست سامانه پایان

نا مه  هارا کلیک کرده  کلیه مراحل در این قسمت 

درج گردیده است 
 
   
درخصوص دروس جبرانی(منطق-آشنایی با


کامپیوتر-


روش تحقیق-وصایا عینا با همین


عنوان در دوره کارشناسی  ) 
 


قابل توجه  کلیه دانشجویان محترم


مسئولیت عدم


اخذ دروس بالا در زمان  دفاع وفراغت از


تحصیل برعهده دانشجو میباشدو تا دروس فوق


را پاس ننمائید نمی توانید از پایان نامه 


خود دفاع نمائید 


 لذا در این


زمینه دقت نظر کافی داشته و حتما با


مدیرگروه مشورت نمائید برنامه ارشد در سه ترم و بصورت ثابت هر ترم


ارائه میگردد و در صورتی که رشتهکارشناسی شما با رشته ارشد مرتبط نباشد 12


واحد دروس جبرانی باید اخذ گردد. برنامه


ماهانه اعلام
میگردد0 


بر
نامه زمانبندی تشکیل کلاس های ارشد حقوق
 

1-  دروس ترم سوم  

 

جزای بین الملل     

روانشناسی جنایی 

تاریخ تحولات

جزای عمومی 2 

 

دکتر رمضانی  

دکتر معنوی

دکتر بابائی  

دکتر بارانی  

 

1

2

1

2

1

2

1

2

مشخصه

11102 

11106 

11103 

11107 

11104 

11108 

11105

11109 

جلسه اول

93/7/3 93/7/4 93/7/10 93/7/11

93/7/25 

93/7/24 93/8/21 ازساعت 12-8

93/8/21 از ساعت 6-2 

جلسه دوم  

93/7/24 

93/7/25

93/8/9

93/8/8 

93/8/29 

93/8/30 

 

جلسه سوم  

93/9/07 93/9/06

 

جلسه چهارم  

 

 

2-      دروس ترم  دوم امتحان میان ترم جرمشناسی در جلسه چهارم برگزار میگردد  

 

جرم شناسی

پزشکی قانونی

جزای اختصاصی 1

کیفری اقتصادی
آقایان

آیین دادرسی کیفری

سمینار

 

دکتر نیازپور

دکتر پورحبیبی

دکتر  امینی زاده

دکتر ا صادق نژاد

دکتر دلیر

دکتر ابراهیمی

 

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

مشخصه

11110 

11116

11111 

11117 

 11112

 11118

11113 

11119 

11114 

11120 

 11115

11121 

جلسه اول

93/8/1 93/8/1 93/8/23 93/8/09

93/8/7  از ساعت 12-8

93/8/7  از ساعت 18-14

 93/7/29
12-8

 93/7/29
6-2

93/7/10 93/7/11 93/7/18 93/7/18

جلسه دوم  

93/9/20

93/9/20

93/9/14 از ساعت 14-20

93/9/14 از ساعت 8-14

93/8/28از ساعت 12-8

93/8/28 از ساعت 6-2

93/8/28از ساعت
 6-2

93/8/28
از ساعت 12-8 

93/8/9 

93/8/8 93/09/07 93/09/06

جلسه سوم

93/9/21 93/9/21 93/10/5
از ساعت 14-8
93/10/05ا ز ساعت
 20-14

93/9/5 از ساعت 6-2 

93/9/5 از  12-8 

93/9/5 از 
 12-8

93/9/5 از

6-2
93/9/06 93/9/07

 جلسه چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آشنایی با کامپیوتر با مشخصه 11141 -----9307/24 از ساعت 14 - 93/9/12 از ساعت 14


     3- ترم اول (از دروس اصلی ) 

              کلیه کلاسها از ساعت 8 صبح برگزار میگردد قابل توجه دانشجویان ترم اول کلیه دروس شما یا در گروه اول  یا در گروه دوم بایستی ثبت گردد در غیر اینصورت به مشکل تداخل کلاسی بر خواهید خورد ضمنا کلیه اطلاع رسانی ما از طریق همین وب سایت میباشد .

 

 
 قابل توجه دانشجویان درس  روش تحقیق وجامعه شناسی این


دروس به  سه گروه تقسیم شده استگروه سوم خانم ها میباشند که بعد

از برگزاری اولین جلسه برنامه


گروه سوم اعلام میگردد


دومین جلسه  گروه سوم روش تحقیق (خانم ها) 93/8/04  از ساعت 12   -جلسه سوم  (آخر)در هر دو گروه آقایان که تداخل نداشتین میتوانیدشرکت نمائید
دومین  جلسه گروه سوم (خانم ها) جامعه شناسی  93/8/22 از ساعت 8  -- جلسه سوم 93/9/6 در صورت تداخل در یکی از گروههای بعدی که اعلام میگردد شرکت نمایید

 قابل توجه خانم ها که در درس جزای عمومی 1 به تداخل بر میخورند در گروه روز 93/8/23 شرکت نمایند

 

جزای عمومی1

متون فقه جزایی

متون حقوقی به

 روش تحقیق به سه گروه تقسیم شد

جامعه شناسی به سه گروه تقسیم شد

 

 دکتر  بارانی

دکتر  علیمرادی

دکتر صبوری

دکتر  وفایی

دکتر صادق نژاد

 

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

مشخصه

 11122

11127 

11123 

11128 

11124 

 11129

11125 آقایان

11130  آقایان

 11126 آقایان

 11131 آقایان

جلسه اول

93/8/23

93/8/22 

قابل توجه دانشجویان در فقه 93/8/1 93/8/2 93/7/11 93/7/18

93/7/30 

93/8/1

جلسه دوم  

کلاسهای بصورت یک هفته 93/9/07 93/9/06 93/8/16 93/8/30 93/8/21 93/8/29

جلسه سوم  

درمیان تا پایان

 

93/10/12 93/9/28

 

جلسه چهارم  

اعلام استاد برای هر گروه برگزار میگردد

----

-------


 منطق با مشخصه 11139   93/7/19  از ساعت 8 صبح -جلسه دوم 93/8/17 -جلسه سوم 93/9/8 از ساعت  14-8  (در هر کلاسی که تداخل ندارید شرکت کنید)
منطق با مشخصه 11142       93/7/26 از ساعت 8 صبح -جلسه دوم 93/8/24 -جلسه سوم 93/9/8 از ساعت 20-14
 

شروع تمامی کلاسها از ساعت 8 صبح بوده و تا 6 بعد از ظهر 


ادامه دارد
 

       دانشجویان می بایست تنها از ورودی و گروه مورد نظر خود مشخصه ها را انتخاب نمایند در صورت انتخاب موارد دیگر هر گونه تداخل کلاسی و امتحانی بر عهده خود دانشجو می باشد.

         همیشه قبل از تصمیم به شرکت در کلاس برنامه کلاسی خود را کنترل کنید.

           کلاسها برای هر درس در هرماه یک روز کامل برگزار میگردد

 ---------------------------


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
DOURAN Portal V3.9.8.29
V3.9.8.29