اخبار گروه ارشد جزا و جرم شناسی
دسته بندي اخبار 

چارت سازمانی

 

دانشجویان محترم کلاس روانشناسی جنایی سرکار خانم دکتر علینژاد در تاریخ 23/01/97 کنسل میباشد

 

 

 

قابل توجه دانشجویان محترم


کلیه کلاسهای پنج شنبه مورخ 10/12/96 جناب دکتر موسوی کنسل میباشد
همچنین کلاس کیفری اقتصادی ایشان امروز مورخ 9/12/96
در ادامه درس جرم شناسی برگزار میشود

قابل توجه دانشجویان گرامی که پوروپوزال آنها در شورای تخصصی گروه مطرح می شود :

تاریخ تشکیل جلسه  شورای تخصصی گروه برای تصویب پوروپوزال ها چهار شنبه03/8/96 از ساعت 12تا 14 برگزار میگردد و حضور کلیه دانشجویانی که به این مرحله رسیده اند الزامی میباشد

 

اسامی دانشجویانی که به مرحله دفاع از پوروپوزال رسیده اند 1سید جلال موسوی2فاطمه دهقانی فتح آبادی3سید پیام حسینی مقدم4فاطمه سلاجقه 5 محسن رضائی فردوسیه5حمید حسینی بیدوئیه7هانیه علی زاده 8 الهام فتحی زاده

 چارت ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در انتشارات موجود میباشد

 

 

تذکر:دانشجویانی که در دروس جبرانی و پیشنیاز نمره کمتر از 12 گرفته اند حتما در ترم بعد باید درس نامبرده را اخذ نمائید


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم ترم اول
 کلاسها در روز های مقرر ساعت 8 صبح شروع میگرددقابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری جزا و جرم شناسی

باتوجه به تاکید هیئت رئیسه دانشگاه از این پس در جلسات بررسی پروپوزال که اول و نیمه هر ماه برگزار می گردد حضور دانشجویان در جلسه گروه الزامی میباشد

بدین وسیله به تمامی دانشجویانی که اقدام به درج پروپوزال در سایت می نمایند اعلام می شود که در تاریخ های فوق جهت بررسی پروپوزال خود و دفاع از آن در گروه حاضر شوند.

تذکر:
1- تعداد واحد جهت فراغت 26 واحد نظری 6 واحد پایان نامه میباشد
2- نمره پاسی در ارشد 12 به بالا میباشد
3- معدل زیر 14 مشروطی محسوب میگردد
4- دو ترم مشروطی
منجر به اخراج از دانشگاه میشود
5- اخذ دروس منطق -وصایا-
   در صورتی که در دوره کارشناسی خود این دروس را پاس نکرده باشند الزامی میباشد ومسئولیت عدم گذراندن این دروس در زمان فراغت بعهده خود دانشجو میباشد
6-
معدل کل بعد از گذراندن کلیه دروس نظری میبایست 14 باشد در غیر اینصورت اخذ پایان نامه غیرممکن و دانشجو حتما بایستی به گروه مراجعه و مدارک وی جهت اعلام نظر به کمیسیون موارد خاص فرستاده شود


لطفا قبل از حضور در کلاس روز قبل تاریخ کلاسها را در سایت کنترل بفرمایید تا از برگزاری کلاس مطمئن شوید

****** تذکر:  دانشجویان محترم در صورتی که 2 درس ذیل را در دوره کارشناسی نگذرانده باشید اخذ این دروس الزامی میباشد در غیر اینصورت فراغت از تحصیل شما غیر ممکن میباشد

1- درس منطق (ترم اول )

2-  درس روش تحقیق(الزامی  همگی باید انتخاب نمایند - ترم اول )


3- وصایا :آزاد در هر ترم

دروس ترم اولبرنامه نیم سال تحصیلی دوم 96/97                                                                                

جامعه شناسی جنایی

دکتر موسوی

ساعت

17تا19

روش تحقیق

دکتر باقری

14تا16

متون حقوق به زبان تخصصی

دکتر علینژاد

8تا 12

 

متون فقه جزایی

دکتر علیمرادی

8تا12

 

حقوق جزای عمومی1

دکتر زمانی

از 8 صبح

 

 

 

25/11/96


17/12/96

26/11/96
10/12/96

25/11/96

تاریخ جدید
27/02/97

مشخصه

2/12/96

24/12/96
16/1/97

9/12/96

28/02/97

جلسه اول

9/12/96

31/1/97

15/1/97

10/03/97

جلسه دوم

16/12/96

13/2/97

کنسل

29/1/97

11/03/97

جلسه سوم

22/1/97
29/1/97
5/2/97
12/2/97

27/2/97

12/2/97

جلسه چهارم

19/2/97
26/2/97
2/3/97
9/3/97

10/3/97

26/2/97
9/3/97

 

 

دروس ترم دوم

 سمینار

دکتر موسوی

 

10تا 12

آئین دادرسی کیفری

دکتر دلیر

 

8تا13

حقوق جزای اختصاصی 1

دکتر روح المینی

 

8تا12

پزشکی قانونی

دکتر پورحبی


13تا17

حقوق کیفری اقتصادی

دکتر موسوی

8تا10

جرم شناسی

دکتر موسوی


15تا17

 

26/1196

3/12/96

27/11/96
این هفته 9تا11

26/11/96

26/11/96

25/11/96
2/12/96

مشخصه

10/12/96

17/12/96

11/12/97

10/12/96

10/11/96

9/12/96
16/12/96

جلسه اول

24/12/96

24/01/97

17/1/97
کنسل

17/12/96
14تا20

24/12/96

22/1/97
29/1/97

جلسه دوم

23/1/97
30/01/97

21/02/97
تاریخ جدید

31/1/97

23/1/96
کنسل شد
تاریخ جدید
30/01/97

23/1/97
30/01/97

5/2/97
12/2/97

جلسه سوم

6/2/97
20/02/97

14/2/97

6/2/96

6/2/97

19/2/97
26/2/97

جلسه چهارم

28/2/97

تاریخ جدید
4/03/97

20/02/97

2/3/97
9/3/97

 

 

 

 
دروس ترم سوم

 

    حقوق جزای عمومی2

دکتر 

زمانی8
تا14

روانشناسی جنایی
دکتر علینژاد


14
تا18

حقوق جزای اختصاصی2

دکتر امینی زاده

 

8تا13

حقوق جزای بین الملل

دکتر زمانی

 

8تا14

 

 

 

 

 

 

19/12/96

26/11/96
10/12/96

3/12/96

18/12/96

مشخصه

 

19/2/97

24/12/96
23/1/97
کنسل

30/1/97
06/02/97
از 8تا18

16/1/97
کنسل

جلسه اول

 

31/1/97
13/2/97

کنسل

13/2/97

20/2/97

جلسه دوم

 

27/2/97
10/3/97

27/2/97

21/2/97

جلسه سوم

تاریخ و ساعت این درس به شکل بالا تغییر داده شد

 

97/2/25 از ساعت 15 تا19

10/3/97

جلسه چهارم

 

17/3/97

 

 

 


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0