جمعه, 6 آذر 1394

منوی اصلی


اخبار گروه ارشد جزا و جرم شناسی

دسته بندي اخبار 

چارت سازمانی

 


تاریخ تشکیل کلاس وصایا : 30 آبان و14 آذراز ساعت 8  (در هر روزی که تداخل نداشتیشرکت کنید فقط  در یک روز )

دانشجویان جدید الورود حتما مطا لب زیر را مطالعه نمایند.قابل توجه دانشجویان محترم :برنامه امتحانات پایان ترم در برنامه هفتگی خود دانشجو قابل مشاهده میباشد.

 

  


 


 

  

  

 


 

 

 

 

 

 


 

 

  


قابل توجهنظر به مشکلات پیش آمده و لزوم گذراندن 4 ترم درسی لذا


دانشجویان غیر مرتبط در ترم دوم دروس ارائه شده برای ترم اول


دانشجویان مرتبط ودر ترم سوم دروس ترم دوم ودر ترم چهارم

دروس ترم سوم دانشجویان مرتبط را اخذ نمائید و اخذ پایان نامه

در ترم پنجم برای دانشجویان امکان پذیر است و مسئولیت عدم

اجرا این شرایط  برعهده دانشجو می باشد

تاریخ ارجاع پروپوزالهای دانشجویانی  که در سامانه پایان 

نامه  ثبت

شده اندبه مدیرگروه    بیستم هرماه میباشدطبق نظر معاونت محترم آموزشی دانشجویان در زمان تعیین شده

بایستی جهت ثبت دروس ،پایان نامه ، تمدید پایان نامه به

سایت مراجعه در غیراینصورت عدم مراجعه محسوب خواهند شددرخصوص دروس جبرانی(منطق-


روش تحقیق-وصایا عینا با همین


عنوان در دوره کارشناسی  ) 
 


قابل توجه  کلیه دانشجویان محترم


مسئولیت عدم


اخذ دروس بالا در زمان  دفاع وفراغت از


تحصیل برعهده دانشجو میباشدو تا دروس فوق


را پاس ننمائید نمی توانید از پایان نامه 


خود دفاع نمائید 


 لذا در این


زمینه دقت نظر کافی داشته و حتما با


مدیرگروه مشورت نمائید 
بر
نامه زمانبندی تشکیل کلاس های ارشد حقوق 

 

1-  دروس ترم سوم  

 

جزای بین الملل     

به جای روانشناسی جنایی
تاریخ حقوق کیفری ارائه میشود

تاریخ تحولات

جزای عمومی 2 

 

دکتر رمضانی 

دکتر کاظمی جویباری 

گروه 1:دکتر غلامی
گروه 2:دکتر پاک نیت
دکتر دبستانی

 

1

2

1

2

1

2

1

2

مشخصه

11118 

11119 

11130

11131 

11120 

11121 

11122

11123 

جلسه اول

9/07/94 8/07/94 کنسل کنسل 17/07/94
از ساعت 9صبح
کنسل 22/07/94
از ساعت 14تا16
22/07/94
ازساعت
16تا18

جلسه دوم  

94/09/05 از سات 10/30
94/09/05 از ساعت 10/30
21/08/94 22/08/94
08/08/94 06/08/94
14تا16
06/08/94
16تا18

جلسه سوم  12/09/94 13/09/94
26/09/94 کنسل کنسل

جلسه چهارم  


------------
--------------27/09/94 04/09/94ساعت 14تا16
04/09/94
ساعت16تا18

 

 

2-      دروس ترم  دوم 


درس جرم شناسی دکتر موسوی در گروه دکتر نیاز پور ادغام گردید


ضمنا بعضی از دانشجویان درس سمینار تغییر گروه داشته اند لطفا به سایت خود مراجعه کنید.

 
 

جرم شناسی

پزشکی قانونی

جزای اختصاصی 1

کیفری اقتصادی

آیین دادرسی کیفری

سمینار

 

گروه 1:دکتر نیاز پور
گروه

دکتر پور حبیبی 

دکتر زمانی 

دکتر موسوی

دکتر دلیر 


دکتر موسوی

 

1

 

1

 

1

2

1

2

1

2

1

2

مشخصه

11110 


11126 

 

11128

11129 

11112

 11113

 11114

11115 

 11116

 11117

جلسه اول

24/07/94
9/07/94
12/20

کنسل کنسل 23/07/94
ساعت14تا17
23/07/94
ساعت9تا12
16/07/94
17/07/94 16/07/94ساعت14تا17 16/07/94
ساعت
9تا12

جلسه دوم  

6/09/94
28/08/94
از ساعت 12

14/08/94 15/08/94 کنسل به دلیل تداخل
15/08/94 14/08/94 کنسل به دلیل تداخل کنسل به دلیل تداخل

جلسه سوم

کنسل کنسل 20/08/94

8تا11
20/08/
94
ساعت تا11تا15
19/09/94 20/09/94 20/08/94
ساعت 15تا30/16
20/08/94
ساعت 30/16تا18

 جلسه چهارم

04/09/94 05/09/94 28/08/94
8تا10
28/08/94
8تا10
10/10/94 11/10/94 28/08/94
10تا12
28/08/94
10تا12

3- ترم اول (از دروس اصلی ) 

  کلیه کلاسها از ساعت 8 صبح برگزار میگردد قابل توجه دانشجویان ترم اول کلیه دروس شما یا در گروه اول  یا در گروه دوم بایستی ثبت گردد در غیر اینصورت به مشکل تداخل کلاسی بر خواهید خورد ضمنا کلیه ا
اطلاع رسانی ما از طریق همین وب سایت میباشد .قابل توجه دانشجویان ترم اول :

 دانشجویانی که درس منطق ووصایا  را در دوره کارشناسی پاس نکرده اند

موظف به اخذ

درس  منطق در ترم اول میباشند0اولین جلسه منطق 29/08/94 ساعت 12 الی 14 یا 30/17 الی 20

 دانشجویان روش تحقیق فقط کسانی شرکت کنند که جلسه دومشان است

 

جزای عمومی1

متون فقه جزایی

متون حقوقی به

 روش تحقیق

جامعه شناسی به

 

حامد رحمانیان 

دکتر
الله وردی
دکتر صبوری پور  گروه 1:دکتر وفائی 
گروه ی2: دکتر وفائی

گروه 1:دکتر
غلامی
گروه 2:دکتر غلامی

 

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

مشخصه

11102 11103 11124

 11125

11104 11105 11106 11107 11108 11109

جلسه اول

7/08/94
8/08/94
8/08/94
07/08/94
24/07/94
23/07/94
15/08/
94
ساعت 14 تا18

15/08/94
14تا17
16/08/94
ساعت 8تا17
16/08/94
ساعت 8تا 17

جلسه دوم  

05/09/94

05/09/94
06/09/94
6/09/94
29/08/94
28/08/94
29/08/94ساعت 14

30/08/94
ساعت 14


جلسه سوم  

03/10/94
04/10/94
04/10/94
03/10/94


13/09/94 ساعت 14 13/09/94
ساعت14جلسه چهارم  27/09/94ساعت 14 27/09/94
ساعت14
 

شروع تمامی کلاسها از ساعت 8 صبح بوده و تا 6 بعد از ظهر ادامه دارد
 

       دانشجویان می بایست تنها از ورودی و گروه مورد نظر خود مشخصه ها را انتخاب نمایند در صورت انتخاب موارد دیگر که

با هماهنگی مدیرگروه بایستی انجام شود هرگونه تداخل کلاسی و امتحانی بر عهده خود دانشجو خواهد بود

         همیشه قبل از تصمیم به شرکت در کلاس برنامه کلاسی خود را کنترل کنید.

           کلاسها برای هر درس در هرماه یک روز کامل برگزار میگردد

دانشجویان محترم ارشد چنانچه پس از گذراندن کلیه واحد های درسیشان معدل کمتر از 14 داشته باشند اجازه دفاع از پایان نامه را ندارند ضمن مراجعه به

کارشناس رشته وارسال فرم خلاصه وضعیت به کمیسیون موارد خاص ،مجوز دفاع صادر میگردد

 ---------------------------


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8