/  2
عنوان : كارگاه عكاسی دیجیتال
کد خبر : ۵۸۸۳
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ 
ساعت : ۸:۴۷:۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

کارگاه عکاسی دیجیتال
به گزارش کارشناس فرهنگی واحد
کارگاه عکاسی دیجیتال  هر چهار شنبه ساعت 11:45 الی 12:45
در سالن کنفرانس دانشکده مدیریت واحد تشکیل می گردد.

نمایش تعداد بازدیدها : 189

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0