عنوان : قابل توجه دانشجویان مشمول نظام وظیفه
کد خبر : ۴۷۳۷
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ 
ساعت : ۱۰:۳۹:۹

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

دانشجويان مشمولي كه جهت ادامه تحصيل در نيمسال دوم نياز به دريافت سنوات از نظام وظيفه دارند ،
بايد تا قبل از 97/11/06 به امور مشمولين مراجعه نمايند .

نمایش تعداد بازدیدها : 1699

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0