عنوان : حمایت از پایان نامه های با محوریت شهادت ، ایثار و از خود گذشتگی
کد خبر : ۴۷۲۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ 
ساعت : ۱۲:۱۸:۳۶

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

طبق دستور دبیرخانه استان دانشجویانیکه موضوع پایان نامه خود را با محوریت شهادت ، ایثار و از خود گذشتگی اخذ نمایند می توانند از مزایای مادی و معنوی آن استفاده کنند .

جهت اطلاع بیشتر تا تاریخ 04/10/97 به کا رشناس پژوهشی واحد مراجعه نمائید .بازگشت           چاپ چاپ         
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0