عنوان : استفاده اساتید و دانشجویان از آزمایشگاه ها در تابستان
کد خبر : ۲۵۹۲
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ 
ساعت : ۱۳:۱:۳۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

دانشجویان واساتید محترم که نیاز به آزمایشگاه در مرداد ماه دارند بایستی درخواست کتبی و برنامه حضور خود را حداکثر تا 20 تیر به کارشناس پژوهش تحویل نمایند تا مجوز لازم صادر گردد.
در صورت عدم کسب مجوز ،اجازه استفاده از آزمایشگاه در تعطیلات تابستانی داده نخواهد شد.بازگشت           چاپ چاپ         
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0