عنوان : در خصوص ترم تابستان 97
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ 
ساعت : ۱۳:۴۱:۸

امتیاز :  ۳.۲۵ |  مجموع :  ۴

با توجه به عدم ارائه نیمسال تابستان در واحد رفسنجان ، دانشجویانی که تمایل به اخذ دروس کارآموزی و یا پروژه را در تابستان 97 دارند می توانند تا 97/04/14 به اداره آموزش مراجعه نمایند.


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0