رو عنوان : قابل توجه دانشجویان دکتری
عنوان : منابع و تاریخ برگزاری آزمون جامع
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ 
ساعت : ۱۲:۳۷:۴۶

امتیاز :  ۲.۵۰ |  مجموع :  ۲

الف) منابع آزمون جامع کلیه رشته های دکتری تخصصی در فایل الحاقی در ذیل این اطلاعیه  قرار دارد.

ب) آزمون راس ساعت 9 صبح الی 17 عصر، جمعه مورخ 97/04/08 در واحد کرمان برگزار می گردد.

ج) با توجه به بخشنامه موجود مدرک زبان می بایست تا حداکثر 6 ماه پس از برگزاری آزمون تحویل گردد و در غیر این صورت آزمون ملغی اعلام خواهد شد.


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0