رو عنوان : ساعات کاری در ماه مبارک رمضان
عنوان : ساعات كاری در ماه مبارك رمضان
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ 
ساعت : ۱۰:۵:۳۶

امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

به منظور استفاده بهتر از برکات ماه مبارک رمضان ساعات کارکرد بخش اداری در ایام ماه مبارک رمضان در روزهای عادی

از ساعت 7:30 الی 14:30

و در روزهای پنجشنبه

از ساعت 7:30 الی 12:00

می باشد.


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0