سخنان آقای دكتر حسینی پور در خصوص جزئیات همایش وقف در فرهنگ رضوی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

سخنان آقاي دکتر حسيني پور در خصوص  جزئيات همايش وقف در فرهنگ رضوي
مدير پژوهشي واحد در خصوص  برگزاري همايش  وقت در فرهنگ رضوي گفت:  هدف اصلي از برگزاري اين همايش تبيين چرايي اقبال و توسعه اين نهاد مقدس در شهرستان رفسنجان به همراه توسعه ترويج و روزآمد سازي اين نهاد به سمت رفع نيازهاي روز جامعه و بسترهاي نوين اجتماعي آموزشي و پژوهشي بوده است. مطرح شدن اين موضوع مهم از سوي آقاي دکتر باقري زاده و با حمایت آقای دکتر علیمرادی با استقبال بسيار خوب توليت آستان قدس رضوي و سازمان اوقاف و امور خيريه مواجه گرديد و پس از جلسات متعدد در دانشگاه و مذاکره با اين دو نهاد مذکور  مقرر شد که اين همايش با همکاري اين دو نهاد و به رياست آقاي دکتر طهرانچي در واحد رفسنجان در ارديبهشت ماه سال 1399برگزار گردد. اميد است برگزاري اين همايش دريچه جديدي به سمت سنت حسنه وقف باز نمايد و بهتر بتوان از اين پتانسيل هاي موجود در اين خصوص در راستاي پيشبرد اهداف علمي و تحقيقاتي استفاده کرد .
 بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0