انتصابات

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

طی حکمی از سوی معاون علمی واحد مدیران آموزش و پژوهشی واحد منصوب شدند

دکترعلی باقری زاده معاون علمی واحد طی احکامی دکتر ابراهیم انوشه عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل واحد را به سمت مدیر آموزشی منصوب کرد و همچنین دکتر سید محمد رضا حسینی پور عضو هییت علمی گروه مدیریت واحد را به سمت مدیر پژوهشی منصوب کرد.بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0