اولین جلسه دفاع از رساله ی دكتری رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان برگزار شد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

اولین جلسه دفاع از رساله ی دکتری رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان برگزار شد

دکتر علیمرادی ریس واحد رفسنجان و داور این دفاع گفت؟ اولین جلسه دفاع از رساله ی دکتری رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان متعلق به خانم محبوبه میرزا بیگی برگزار شد همینطور که انتظار میرفت جلسه دفاعیه بسیار دقیق و علمی با استفاده  از نظرات اساتید راهنما،مشاور و داوران با شاخص های دقیق علمی برگزار شد.

وی گفت:خصوصیت این دفاع میدانی و کاربردی بودن  این تحقیق بود  که در راستای حل مشکلی از مشکلات حوزه قضا و جزا و مسائل اجتماعی کشور هست و درجهت کاهش مشکلی از مشکلات جامعه .

محبوبه میرزا بیگی که به عنوان اولین دانشجوی دکتری واحد رفسنجان موفق به دفاع  از رساله ی خود شد در گفتگویی کوتاه یاداور شد:مسائلی هست که به صورت  کارهای بین رشته ای  میتواند تکمیل شود و لازم است  که همه دانشجویان به صورت بین رشته ای در حوزه ی روانشناسی جرم شناسی یا جامعه شناسی جرمشناسی اقدام کنند.

وی افزود:لازم است که دانشجویان حقوق مقداری از نوشتارهای کتابخانه ای فاصله بگیرند و به کارهای میدانی که کاربرد عملیاتی در زمینه رشته حقوق باشد روی آورند.

در ادامه دکتر شاملو استاد راهنمای این دفاع  و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران با ابراز خرسندی از برگزاری اولین دفاع و همچنین از همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان گفت : یکی از دلایل همکاری من با دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان حضور اساتید متعدد و خوب و به خصوص برنامه آموزشی کیفی گروه حقوق جزا و جرم شناسی  این دانشگاه است وخیلی از استانداردهای این دانشگاه هم ردیف استانداردهای دانشگاه های بزرگ و درجه اول است.همچنان که در دفاع از رساله دکتری امروز هم همین شاهد بسیار خوبی برای اثبات این ادعا بود.

وی گفت:چون یک کار بسیار علمی ،تحقیقی و میدانی و با نتایج و دستاوردهای خوب و قابل اجرا امروز ارائه شد. و موضوعی بود که به یکی از بحثها و معضلات اجتماعی ما،آسیبهای اجتماعی ما پرداخت آنهم علل ارتکاب قتل و آدم ربایی در قلمرو جغرافیای شهر کرمان.

در ادامه دکتر پونه طییب زاده مدیر گروه رشته حقوق و عضو هیات علمی واحد نیز گفت:حضور اساتید دانشگاه شهید بهشتی و حمایتهای در واقع علمی این اساتید کمک کرد که به این سطح از درجه دانشجویان ما برسند تا در این مقطع در مسائل کاربردی و میدانی وارد بشوند و مشکلات استان را بررسی کنند

وی گفت:ما تا به اینجا مرهون زحمات اساتید دانشگاههای بزرگ بودیم که ما را یاری کردند و سطح علمی دانشگاه را به به حدی رساندند که دانشجویان اقرار به این مطلب دارن که واحد رفسنجان هیچ کمبود و کاستی از دانشگاه شهید بهشتی ندارد.

 بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0